Firma może rozliczyć rekompensatę przyznaną za przerwany urlop

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Zdarza się, że pracownik nie może iść na uzgodniony wcześniej z szefem urlop lub jest z niego odwołany. Powstaje wtedy pytanie, jak rozliczyć zwrot poniesionych przez niego wydatków
Zgodnie z art. 163 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów. Ustala go pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zgodzi się na to zakładowa organizacja związkowa.Dotyczy to także pracodawcy, u którego ona nie działa. Wtedy pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.Artykuł 164 § 1 kodeksu pracy mówi, że [b]przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. W myśl § 2 tego przepisu przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.[/b] Nie jest to jednak najgorsza sytuacja, jaka może spotkać zatrudnionego.Zgodnie z art. 167 § 1 kodeksu pracy ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL