Nie ubywa raportów za niepracującą matkę

www.sxc.hu
To, że pracownica przebywa na urlopie wychowawczym, nie oznacza, że pracodawca nie nalicza za nią składek. Choć ich nie płaci, wykazuje je w dokumentach
– [b]Pracownica w listopadzie tuż po urlopie macierzyńskim przeszła na urlop wychowawczy. Czy mam wypełniać za nią dokumenty, choć firma zatrudnia trzech pracowników, a zasiłki wypłaca ZUS? [/b] – pyta czytelniczkaPracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czterech lat (art. 186[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037] kodeksu pracy[/link]).Otrzymuje go na swój wniosek, w którym określa, od kiedy (dzień, miesiąc, rok) do kiedy ma trwać. Nie zawiadamia ZUS ani o zamiarze pójścia na ten urlop, ani o przebywaniu na nim.[srodtytul]To obowiązek pracodawcy[/srodtytul]Wszelkie obowiązki sprawozdawcze, dotyczące m.in. naliczania składek i zgłaszania przerw w ich opłacaniu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, spoczywają na pracodawcy. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL