Podatki

Zwolnienia podmiotowe wynikają tylko z przepisów ustawy

www.sxc.hu
[b]Rada gminy O.W. podjęła uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatkach od nieruchomości. W jej treści znalazł się zapis, zgodnie z którym od podatku od nieruchomości zwolnione zostały grunty i budynki zajęte na instytucje kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Czy tak sformułowany przepis uchwały jest zgodny z prawem?[/b]
[b]Nie.[/b] Do wyłącznej kompetencji rady gminy pozostaje podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 7 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CA0D36C883459540917517CE6754355A?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić inne przedmiotowe zwolnienia w podatku od nieruchomości niż wynikające z ustępu 1 tego artykułu oraz z art. 10 ust. 1 ustawy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=378971E98494842B52604FC4B9AC5974?id=276291]o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych[/link]. Rada nie ma tym samym kompetencji do wprowadzania innych zwolnień ani podmiotowych, ani o charakterze mieszanym.
Co prawda treść uchwały rady odnosi się do przedmiotu opodatkowania (grunty i budynki zajęte na instytucje kultury), ale odnosi się również do podmiotów podatek opłacających. Zwolnienie nie dotyczy bowiem wszelkich podmiotów prowadzących działalność kulturalną, ale tylko tych, które funkcjonują na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czyli państwowych lub samorządowych instytucji kultury. [i][b]Podstawa prawna:[/b] – art. 7 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CA0D36C883459540917517CE6754355A?id=182297]ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL