Wypłaty z zagranicznego funduszu nie są opodatkowane

Środki pochodzące z pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego na terytorium Unii Europejskiej, a otrzymywane przez osobę zamieszkałą w Polsce korzystają ze zwolnienia od podatku
Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o PIT dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym na podstawie przepisów polskiej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów właściwych tym państwom.Wynika tak z [b]wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 lutego 2008 r. (III SA/Wa 1961/07)[/b].Podatniczka oraz dwoje jej dzieci otrzymują od 1999 r. przychody z pracowniczego funduszu emerytalnego prowadzonego przez firmę posiadającą siedzibę w Wielkiej Brytanii, którego uczestnikiem był zmarły mąż. Fundusz działa na podstawie obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów o pracowniczych funduszach emerytalnych. Od lipca 2003 r. miejscem zamieszkania podatniczki i jej dzieci jest Polska.[srodtytul]Fiskus mówi „nie”...[/sr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL