fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Uczelnie bliżej biznesu

Dzięki porozumieniu Politechniki Wrocławskiej z kilkoma firmami prowadzone są wspólne badania i organizowane staże
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dolnośląskie firmy współtworzą programy studiów, fundują stypendia, praktyki i staże studentom. Na ten cel są dotacje unijne.
Obu stronom ten mariaż się opłaci, bo absolwenci łatwiej znajdą pracę, a przedsiębiorstwa przygotowują sobie profesjonalne kadry. Tak robi choćby Sitech z Polokowic, producent siedzisk samochodowych, który jest częścią koncernu Volkswagena. Przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK wprowadziła dualny system kształcenia, który jest wzorowany na niemieckim systemie nauczania. W jego ramach studenci łączą zdobywanie wiedzy teoretycznej podczas studiów z praktyką zawodową u Sitechu.
– Tym samym mogą wykorzystywać swoje umiejętności w realnym środowisku biznesowym oraz poznawać organizację pracy w przedsiębiorstwie – tłumaczy Adam Holewa, dyr. zarządzający. Obecnie program realizowany jest przy współpracy z Politechniką Wrocławską na kierunku mechanika i budowa maszyn. Korzysta z niego dziesięciu studentów. – Zależy nam na wyedukowanej i profesjonalnej kadrze. Naszym założeniem jest zatrudnienie pracowników znających sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego procesy – podkreśla dyr. Holewa. Podkreśla, że projekt przynosi korzyści studentom, ponieważ zdobywają doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dającą się wykorzystać w praktyce, a przy okazji zwiększają swoje szanse na rynku pracy oraz kształcą się pod kątem wymagań branżowych – tłumaczy dyr. Holewa.

Płaszczyzny współpracy

Sitech jest jedną z kilkunastu firm, z którymi Politechnika Wrocławska zawarła specjalne porozumienia dotyczące współpracy. Oprócz producenta siedzisk uczelnia współpracuje m.in. z Volvo Polska , Microsoftem, Rafako, IBM, EDF Polska, Electroluxem, Narodowym Centrum Kryptologii czy Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTa) we Wrocławiu. – Dzięki nim nie tylko podejmujemy wspólne badania naukowe z tymi firmami, ale organizujemy też wspólne praktyki i staże naukowe dla studentów, doktorantów i absolwentów – mówi Andrzej Charytoniuk, rzecznik Politechniki Wrocławskiej. Zwraca też uwagę, że dzięki np. współpracy z IBM powstało pierwsze w Polsce Wielozadaniowe Centrum ds. Cloud Computing, w którym studenci uczą się nowych technologii, zapoznają z działalnością korporacji oraz wykazują się kreatywnością w rozwiązywaniu zadań IT, a dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kryptologii na uczelni kształceni są specjaliści od cyberbezpieczeństwa i kryptologii.
– Istotnym elementem pokazującym siłę zakorzenienia uczelni zarówno w regionie, jak i w Polsce jest nasz udział w różnego rodzaju klastrach i konsorcjach. Obecnie jesteśmy liderem dwóch i partnerem w 14 różnych klastrach oraz członkiem bądź liderem 10 konsorcjów – wylicza Andrzej Charytoniuk. A Jacek Przygodzki z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla, że uczelnia zabiega o kontakt z potencjalnymi pracodawcami, konsultuje z nimi elementy programu, organizuje praktyki, staże, spotkania ze studentami. – Nasze wysiłki na tym polu również są doceniane. Wiele z naszych kierunków, które stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, zostało wyróżnionych znakiem jakości Studia z Przyszłością – chwali się Przygodzki. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą odbywać staże w firmach. Poza tym do młodych ludzi z ostatniego roku studiów magisterskich skierowany jest program stypendialny przygotowany przez m.in. spółki PCC Rokita, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet, w ramach którego będzie można odbywać odpłatne praktyki oraz przygotowywać prace magisterskie dotyczące zagadnień z obszarów: controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi, analizy możliwości rozwoju spółki zajmującej się dystrybucją wyrobów przemysłowych. Najlepszym stypendystom PCC Rokita zaoferuje pracę.

Porozumienia i fundusze

A kilka tygodni temu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisał umowę z Dolnośląskimi Pracodawcami – Regionalnym Związkiem Pracodawców Konfederacji Lewiatan. – Umożliwi ona współdziałanie w zakresie m.in. staży i praktyk studenckich, studiów podyplomowych i szkoleń, kształtowania planów i programów studiów uwzględniających potrzeby pracodawców, realizację prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków własnych, krajowych i międzynarodowych – wylicza Jolanta Nowacka, rzecznik UE we Wrocławiu. Marcin Kowalski, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców, zauważa, że uczelnie są w coraz większym stopniu zainteresowane współpracą z pracodawcami. – Wynika to przede wszystkim z sytuacji na dolnośląskim rynku pracy, gdzie coraz trudniej znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Dlatego wszelkiego typu projekty unijne, które zakładają realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki i regionalnego rynku pracy, cieszą się coraz większym uznaniem – tłumaczy wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców. Zwraca też uwagę, że także przedstawiciele lokalnego biznesu chętnie angażują się w różne inicjatywy (staże, praktyki), aby przyciągnąć do siebie młode i ambitne osoby, które kończą studia wyższe. Wiceprezes Kowalski podkreśla, że uczelnie będą zainteresowane stałą współpracą z pracodawcami, ponieważ będą na to przeznaczone specjalne środki w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Do 1 lipca trwa nabór wniosków przez NCBiR dla uczelni z Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, a szkoły mogą uzyskać dofinansowanie na tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby przedsiębiorców. – Finansowane będą też działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację – wyjaśnia prezes Kowalski. Dolnośląskie uczelnie współpracują nie tylko z biznesem, by lepiej kształcić dla niego kadry, ale też z zagranicznymi uczelniami, by przygotować studentów do pracy na tamtejszych rynkach. Pod koniec marca Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu i Uniwersytet Jana Amosa Komenskiego w Pradze podpisały umowę, w ramach której uczelnie zobowiązały się do ścisłej współpracy przy opracowaniu programów kształcenia w zakresie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej, które dadzą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom czeskich pracodawców.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA