fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Decyzja patentowa to informacja publiczna

Urząd Patentowy nie może odmówić dostępu do prawomocnej decyzji w sprawie patentu
Gdy stanie się prawomocna, ma do niej wgląd każda osoba bez względu na to, czy ma w tym interes prawny – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.W spór z Urzędem Patentowym wszedł Bogusław Kler, rzecznik patentowy z Nowego Sącza. Domagał się, aby urząd udostępnił mu decyzję, którą odmówił udzielenia ochrony na wzór użytkowy zupełnie obcej rzecznikowi osobie.Urząd się nie zgodził. Powołał się na art. 251 prawa własności przemysłowej, że udostępnienie decyzji wymaga zgody zgłaszającego lub wykazania interesu prawnego. Zdaniem urzędu nie ma tu zastosowania art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji (dalej: ustawa oddip). Przepis ten mówi, że od osoby, która zabiega o informację, nie wolno wymagać wykazywania interesu prawnego. Urząd stosuje zamiast niego art. 251 p.w.p. jako lex specialis.Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, mimo że powołał się na wcześniejszy wyrok WSA z 24 października 2006 r., sygn. II Sab 99/06. W wyroku tym sąd powied...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA