Forma rozstrzygnięcia sądu w sprawach przeciwko ZUS

Sądowe uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi rentowemu następuje w drodze wyroku – uznał w środę w uchwale SN.

Publikacja: 22.06.2023 03:00

Forma rozstrzygnięcia sądu w sprawach przeciwko ZUS

Foto: Adobe Stock

W sprawie chodziło o to, czy istniały podstawy do wycofania przez ZUS zaświadczenia A1 potwierdzającego, że do jednego pracownika znajduje zastosowanie ustawodawstwo polskie o ubezpieczeniach społecznych. Organ rentowy uznał, że odpowiednie będą regulacje belgijskie.

Przypomnijmy, że zaświadczenie A1 potwierdza, iż pracownik wykonujący pracę na terenie UE podlega ustawodawstwu z obszaru zabezpieczenia społecznego (tj. ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu) na terenie Polski. Wydane przez instytucję jednego państwa członkowskiego jest wiążące dla instytucji oraz służb zatrudnienia innych krajów UE, dopóki nie zostanie ono wycofane lub uznane za nieważne.

W opisywanym przypadku decyzję ZUS o wycofaniu zaświadczenia zaskarżyła firma. Sąd pierwszej instancji uchylił ją i przekazał organowi rentowemu sprawę do ponownego rozpoznania.

Czytaj więcej

Spór z ZUS rozstrzygnie sąd

Zrobił to na podstawie art. 477 14 § 2 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tą regulacją, jeżeli decyzja nakładająca na ubezpieczonego zobowiązanie, ustalająca wymiar tego zobowiązania lub obniżająca świadczenie, została wydana z rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu przed organem rentowym, sąd uchyla tę decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu.

Sąd pierwszej instancji uznał, że rozstrzygnięcie zostało wydane przedwcześnie. Nie dopełniono bowiem prawidłowo procedury uzgodnieniowej między instytucjami ubezpieczeniowymi w zakresie właściwego ustawodawstwa.

Odwołanie złożył ZUS.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Gdańsku powziął wątpliwość, czy uchylenie zaskarżonej decyzji powinno nastąpić w drodze wyroku, czy postanowienia.

Odpowiedź jest o tyle istotna, że postać orzeczenia ma wpływ na rodzaj środka odwoławczego, a w konsekwencji także na postępowanie przed sądem drugiej instancji i jego rozstrzygnięcie.

SN uznał, że uchylenie przez sąd pierwszej instancji zaskarżonej decyzji organu rentowego oraz przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania na podstawie art. 477 14 § 2 1 kodeksu postępowania cywilnego następuje w wyroku.

Sygnatura akt: III UZP 5/23)

W sprawie chodziło o to, czy istniały podstawy do wycofania przez ZUS zaświadczenia A1 potwierdzającego, że do jednego pracownika znajduje zastosowanie ustawodawstwo polskie o ubezpieczeniach społecznych. Organ rentowy uznał, że odpowiednie będą regulacje belgijskie.

Przypomnijmy, że zaświadczenie A1 potwierdza, iż pracownik wykonujący pracę na terenie UE podlega ustawodawstwu z obszaru zabezpieczenia społecznego (tj. ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu) na terenie Polski. Wydane przez instytucję jednego państwa członkowskiego jest wiążące dla instytucji oraz służb zatrudnienia innych krajów UE, dopóki nie zostanie ono wycofane lub uznane za nieważne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej