Forma rozstrzygnięcia sądu w sprawach przeciwko ZUS

Sądowe uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi rentowemu następuje w drodze wyroku – uznał w środę w uchwale SN.

Publikacja: 22.06.2023 03:00

Forma rozstrzygnięcia sądu w sprawach przeciwko ZUS

Foto: Adobe Stock

W sprawie chodziło o to, czy istniały podstawy do wycofania przez ZUS zaświadczenia A1 potwierdzającego, że do jednego pracownika znajduje zastosowanie ustawodawstwo polskie o ubezpieczeniach społecznych. Organ rentowy uznał, że odpowiednie będą regulacje belgijskie.

Przypomnijmy, że zaświadczenie A1 potwierdza, iż pracownik wykonujący pracę na terenie UE podlega ustawodawstwu z obszaru zabezpieczenia społecznego (tj. ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu) na terenie Polski. Wydane przez instytucję jednego państwa członkowskiego jest wiążące dla instytucji oraz służb zatrudnienia innych krajów UE, dopóki nie zostanie ono wycofane lub uznane za nieważne.

W opisywanym przypadku decyzję ZUS o wycofaniu zaświadczenia zaskarżyła firma. Sąd pierwszej instancji uchylił ją i przekazał organowi rentowemu sprawę do ponownego rozpoznania.

Czytaj więcej

Spór z ZUS rozstrzygnie sąd

Zrobił to na podstawie art. 477 14 § 2 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tą regulacją, jeżeli decyzja nakładająca na ubezpieczonego zobowiązanie, ustalająca wymiar tego zobowiązania lub obniżająca świadczenie, została wydana z rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu przed organem rentowym, sąd uchyla tę decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu.

Sąd pierwszej instancji uznał, że rozstrzygnięcie zostało wydane przedwcześnie. Nie dopełniono bowiem prawidłowo procedury uzgodnieniowej między instytucjami ubezpieczeniowymi w zakresie właściwego ustawodawstwa.

Odwołanie złożył ZUS.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Gdańsku powziął wątpliwość, czy uchylenie zaskarżonej decyzji powinno nastąpić w drodze wyroku, czy postanowienia.

Odpowiedź jest o tyle istotna, że postać orzeczenia ma wpływ na rodzaj środka odwoławczego, a w konsekwencji także na postępowanie przed sądem drugiej instancji i jego rozstrzygnięcie.

SN uznał, że uchylenie przez sąd pierwszej instancji zaskarżonej decyzji organu rentowego oraz przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania na podstawie art. 477 14 § 2 1 kodeksu postępowania cywilnego następuje w wyroku.

Sygnatura akt: III UZP 5/23)

W sprawie chodziło o to, czy istniały podstawy do wycofania przez ZUS zaświadczenia A1 potwierdzającego, że do jednego pracownika znajduje zastosowanie ustawodawstwo polskie o ubezpieczeniach społecznych. Organ rentowy uznał, że odpowiednie będą regulacje belgijskie.

Przypomnijmy, że zaświadczenie A1 potwierdza, iż pracownik wykonujący pracę na terenie UE podlega ustawodawstwu z obszaru zabezpieczenia społecznego (tj. ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu) na terenie Polski. Wydane przez instytucję jednego państwa członkowskiego jest wiążące dla instytucji oraz służb zatrudnienia innych krajów UE, dopóki nie zostanie ono wycofane lub uznane za nieważne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja