Prezes UOKiK stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez dziewięciu przedsiębiorców.  Oznacza to, że każdy z nich w ciągu trzech badanych miesięcy opóźniał się z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów na ponad 5 mln zł.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia łatwiej walczyć z zatorami płatniczymi

Na trzy spółki Prezes UOKiK nałożył kary finansowe. Pierwsza dotyczy spółki Agata, właściciela sieci salonów meblowych. UOKiK ustalił, że od czerwca do sierpnia 2020 r. przedsiębiorca spóźnił się z zapłatą za ponad 15 tys. faktur wobec 797 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z podmiotów wyniosła prawie 5 mln zł z tytułu 223 wystawionych przez niego faktur. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 476 tys. zł.

Druga kara w wysokości ponad 280 tys. zł została nałożona na spółkę Bricoman Polska, prowadzącą sieć hurtowni budowlano-remontowych. W toku postępowania ustalono, że od czerwca do sierpnia 2020 r. przedsiębiorca zapłacił po terminie prawie 14 tys. świadczeń pieniężnych na rzecz 614 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z kontrahentów wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 260 faktur opłaconych po terminie.

Trzecia z kar, ponad 200 tys. zł, została nałożona na spółkę Silvan Transport & Logistics. Jest to podmiot prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów. Od lutego do kwietnia 2020 r. spółka nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz ponad 3 tys. kontrahentów, a największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 62 faktur opłaconych po terminie.

W przypadku pozostałych sześciu przedsiębiorców Prezes UOKiK  odstąpił od wymierzenia sankcji pieniężnej, gdyż w badanym okresie sami byli oni ofiarami zatorów płatniczych tj. suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez te spółki po terminie była wyższa niż wygenerowany przez nie zator płatniczy. Taka sytuacja wystąpiła w przypadku:

Osadkowski oraz Wialan Langer i Wiatr - dwóch spółek zajmujących się dystrybucją środków do produkcji rolnej.

Nagel oraz Adampol - dwóch przedsiębiorców z branży transportowej.

IKEA Industry Poland – producenta mebli dla znanej sieci.

Sokołów – firmy z branży przetwórstwa mięsnego.

Wszystkie decyzje Prezes UOKiK wydał na mocy zmienionych od 8 grudnia 2022 r. przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W 2023 r.  Prezes UOKiK zapowiada kolejne działania w ramach walki z zatorami płatniczymi.  W ramach nowych kompetencji Prezes Urzędu będzie mógł również podejmować tzw. działania miękkie, kierując do przedsiębiorców wezwania do zmiany praktyk płatniczych. Po takim sygnale przedsiębiorca będzie miał możliwość szybko poprawić kulturę płatniczą w stosunku do swoich kontrahentów. W ten sposób uniknie postępowania i sankcji finansowej za generowanie zatorów płatniczych.