Tag: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Powiązane

Organizacje

Cennik BM mBanku pod lupą UOKiK

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w stosunku do BM mBanku. Chodzi o zmianę cennika, która ma wejść w życie 1 lipca, a która to dotyczy opłaty za depozyt zagranicznych papierów wartościowych.

Polska Press i Orlen – do przerwy 0:1

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oddalił skargę na decyzję UOKiK zgadzającego się na przejęcie kontroli nad koncernem prasowym przez państwową spółkę paliwową.

Zmowa przetargowa w zakończonym postępowaniu

Jeżeli dany wykonawca chce wykazywać, że jego konkurenci dopuścili się zmowy przetargowej, to powinien to zrobić w tym postępowaniu, którego ta zmowa miała dotyczyć.

UOKiK nałożył prawie 750 tys. zł kary na operatora hulajnóg

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję o ukaraniu operatora hulajnóg Logo-Sharing. Firma wywoływała wrażenie, że konsument płaci za jeden przejazd hulajnogą, a w rzeczywistości pieniądze były pobierane z konta cyklicznie.

UOKiK bada dodatkowe opłaty w sieciach Auchan i Carrefour

Urząd wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie dodatkowych opłat nakładanych przez sieci na dostawców produktów rolno-spożywczych.

Zatory płatnicze – kiedy UOKiK może pomóc?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada narzędzia, za pomocą których może walczyć z zatorami płatniczymi, które są zmorą wielu firm.

UOKiK: kwiaty i upominki na Dzień Matki z opóźnieniem lub wcale

Poczta Kwiatowa stosuje postanowienie umowne, które wyłącza jej odpowiedzialność, gdy zamówione kwiaty i upominki przychodzą z opóźnieniem lub wcale. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie o uznanie tej klauzuli za niedozwoloną. Spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady

Podwyższeniu ma ulec maksymalny wymiar kar pieniężnych nakładanych na związki przedsiębiorców przez organ ochrony konkurencji i konsumentów. A w przypadku niewypłacalności związku, przewiduje się odpowiedzialność solidarną jego członków.

UOKiK broni prawa do serwisowania aut na gwarancji poza siecią ASO

Właściciele nowych aut mogą bez obaw serwisować je w niezależnych warsztatach bez ryzyka utraty gwarancji – UOKiK postanowił zbadać, czy importerzy aut stosują się do tej zasady, obowiązującej w krajach UE i wprowadzonej unijnym rozporządzeniem GVO.

Menedżerowie coraz surowiej karani przez Prezesa UOKiK

Choć możliwość karania menedżerów za zmowy cenowe czy inne porozumienia ograniczające konkurencję jest przewidziana w przepisach od ponad 7 lat, to Prezes UOKiK długo czekał z wykorzystaniem tego typu sankcji. Worek z karami powoli zaczyna się rozwiązywać. Coraz częściej nakładane są też kary na zarządzających za naruszenia przepisów o ochronie konsumentów.