Tag: Konkurencja

Anna Laszczyk: Kiedy ugody patentowe ograniczają konkurencję

TSUE może przyznać przedsiębiorcom farmaceutycznym pewną swobodę w kończeniu sporów.

2 mln zł kary dla menedżera za antykonkurencyjne porozumienia

Czy i kiedy menedżerowie powinni się obawiać interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Jak się przygotować na wypadek ewentualnego postępowania antymonopolowego, w którym poza spółką zarzuty otrzyma także zarząd?

Zmowa w polskich klubach żużlowych? UOKiK wyjaśnia

Czy polskie kluby żużlowe stosują praktyki ograniczające konkurencję poprzez wspólne ustalenia dotyczące zasad wynagradzania zawodników? Takie informacje dostał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające.

Naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy to czyn nieuczciwej konkurencji

Wraz z rozwojem działalności w internecie rośnie ryzyko rozpowszechniania wobec e-przedsiębiorcy nieprawdziwych informacji o nim. W takiej sytuacji warto skorzystać z przysługujących środków ochrony prawnej.

Jak daleko sięga uznanie decyzyjne urzędu

Polskie i europejskie przepisy prawa konkurencji przewidują obligatoryjną kontrolę zamiaru koncentracji przedsiębiorstw, gdy spełnione zostaną ustawowe przesłanki takiej kontroli. W takim przypadku przedsiębiorcy muszą powstrzymać się z dokonaniem koncentracji (przejęcia kontroli) do momentu uzyskania zgody organu.

Kiedy wymiana informacji między konkurentami jest niedopuszczalna

W ostatnich latach różnego rodzaju stowarzyszenia branżowe i organizacje współpracy decydują się na wymianę informacji. Mogą one w imieniu przedsiębiorców zbierać, dokonywać selekcji oraz dzielić się informacjami o funkcjonowaniu różnych parametrów rynku. Czy takie działania są dozwolone?

Zmowa cenowa na rynku sprzętu biurowego

Firma Fellowes Polska, sprzedająca m.in. niszczarki do papieru, urządzenia do laminowania i bindownice, przez wiele lat narzucała dystrybutorom minimalne ceny odsprzedaży sprzętu biurowego w Internecie - ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma zapłacić 434 tys. zł kary.

Spółka matka odpowie za naruszenie prawa przez spółkę córkę

Zasadę odpowiedzialności podmiotu dominującego za naruszenia prawa przez podmiot zależny wprowadza projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Sąd wstrzymał zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Prezes Orlenu Daniel Obajtek wyraził na Twitterze zaskoczenie decyzją sądu.

RPO zablokuje sprzedaż Polska Press? - rozmowa z adwokatem dr. Mateuszem Irmińskim

Brak zgody na koncentrację nie oznacza nieważności umowy – mówi dr Mateusz Irmiński, adwokat z Kancelarii SK&S.