Tag: Konkurencja

Zmowa cenowa w KIA Polska. UOKiK postawił zarzuty

W KIA Polska doszło do zmowy cenowej i podziału rynku - uważa UOKiK. Klienci mieli być pozbawieni możliwości wyboru sprzedawcy aut koreańskiej marki i otrzymania tańszej oferty. Prezes Urzędu postawił zarzuty spółce KIA Polska, 10 dealerom jej pojazdów oraz 6 menadżerom.

Michał Wojtkowiak: Modele dystrybucji trzeba zaktualizować

W połowie przyszłego roku my też możemy się spodziewać zmian w krajowym odpowiedniku VBER.

Kary za opóźnienia w płatnościach i nadużywanie przewagi kontraktowej

Nowa ustawa umożliwia karanie nadużywania przewagi kontraktowej w relacjach pomiędzy dostawcami a nabywcami szeroko rozumianych towarów rolno-spożywczych.

Firmy skupujące zboże pod lupą UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę PolishAgri kwotą 300 tys. zł za nieuczciwe wykorzystywanie pozycji dominującej wobec dostawców.

Poprzeczkę regulacyjną podniesiono wysoko. Czy branża medyczna spełni wymagania?

Od 26 maja 2022 r. obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych, która ma umożliwić stosowanie unijnego rozporządzenia. Przyznała ona nowe uprawnienia organom nadzoru, ale nałożyła też obowiązki i dotkliwe sankcje na przedsiębiorców.

Zakup Polska Press przez Orlen: sąd oddalił odwołanie RPO

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił we wtorek odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od zgody prezesa UOKiK na przejęcie wydawnictwa Polska Press przez koncern PKN Orlen, kontrolowany przez rząd.

Zmowa przetargowa w zakończonym postępowaniu

Jeżeli dany wykonawca chce wykazywać, że jego konkurenci dopuścili się zmowy przetargowej, to powinien to zrobić w tym postępowaniu, którego ta zmowa miała dotyczyć.

Zarobki żużlowców - UOKiK postawił zarzuty za zmowę

Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Polskiemu Związkowi Motorowemu i Ekstralidze Żużlowej. Twierdzi, że ich działania mogą ograniczać klubom możliwość rywalizacji o jak najlepszych zawodników.

Prawo konkurencji ofiarą konfliktu UE-PL

Konflikt z Komisją Europejską (KE) dotyczący kwestii praworządności w Polsce, związany między innymi z zarzutami KE w zakresie braku niezawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości, być może „rozlewa" się na obszar prawa konkurencji. Ostatnie orzeczenia KE oraz Sądu Unii Europejskiej dotyczące spraw z Węgier i Polski mogą na to wskazywać, a w czarnym scenariuszu mogą oznaczać zahamowanie współpracy innych organów ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a w konsekwencji być może doprowadzić nawet do pomijania UOKiK w ramach takiej współpracy.

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady

Podwyższeniu ma ulec maksymalny wymiar kar pieniężnych nakładanych na związki przedsiębiorców przez organ ochrony konkurencji i konsumentów. A w przypadku niewypłacalności związku, przewiduje się odpowiedzialność solidarną jego członków.