Tag: Konkurencja

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady

Podwyższeniu ma ulec maksymalny wymiar kar pieniężnych nakładanych na związki przedsiębiorców przez organ ochrony konkurencji i konsumentów. A w przypadku niewypłacalności związku, przewiduje się odpowiedzialność solidarną jego członków.

Czy spółdzielnie uczciwie kupują mleko? OSM Łowicz i Mlekpol pod lupą UOKiK

Prezes UOKiK sprawdza, czy umowy spółdzielni mleczarskich są zgodne z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Obecnie analizowane są umowy i praktyki m.in. OSM Łowicz oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Bat na nieuczciwych hotelarzy

Przedsiębiorca, który używa nazwy „hotel”, a nie ma do tego prawa, zapłaci nawet 15 tys. zł grzywny.

W czerwcu sąd rozpatrzy odwołanie ws. kupna Polska Press przez Orlen

Warszawski sąd okręgowy zajmie się 7 czerwca odwołaniem Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen.

Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji

Sądy własności intelektualnej działają już od ponad roku w pięciu polskich miastach rozstrzygając spory związane z prawami własności intelektualnej. Przepisy prawa oferują narzędzia procesowe, które mają wspomóc uprawnionych w walce z naruszeniami.

Spółka zależna odpowie za działania spółki dominującej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 października 2021 r. w sprawie Sumal rozszerza krąg podmiotów, przeciwko którym może zostać wytoczone powództwo o odszkodowanie za naruszenie reguł konkurencji.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Kärcher. Dlaczego?

Spółka miała narzucać dystrybutorom ceny sprzedaży detalicznej urządzeń i systemów czyszczących marki Kärcher - myjek ciśnieniowych, odkurzaczy czy parownic.

Podobny adres mailowy to także nieuczciwa konkurencja

Konkurencja napędza rynek oraz gospodarkę, jednak zdarzają się praktyki rynkowe, które naruszą rozwój wolnego rynku. Określa się je czynem nieuczciwej konkurencji. Co grozi za takie czyny i kto za nie odpowiada?

UOKiK bierze pod lupę urządzenia z systemem iOS

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w związku ze zmianą zasad polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych na urządzeniach marki Apple. Dotyczy to wszystkich produktów z systemami operacyjnymi: iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 oraz ich późniejszych wersji.

Porozumienia wykonawców ograniczające konkurencję

Zmowa przetargowa prowadzi do sytuacji, w której wykonawcy działający na rynku zaburzają konkurencję, co często skutkuje wzrostem cen i obniżeniem jakości realizowanych świadczeń. Zamawiający mogą walczyć z tego typu porozumieniami wykluczając z postępowania wykonawców, którzy je zawarli.