fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontrowersyjne zadośćuczynienie z uwagi na "więzi rodzinne"

Adobe Stock
Relacja określana mianem „więzi rodzinnej" jest pochodną sytuacji prawnej, społecznej i emocjonalnej więcej niż jednego podmiotu, co wyklucza jej ściśle osobisty charakter.

Postanowieniem z 17 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddalił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej (sygn. I NSNc 5/19), powołując się na pogląd wyrażony w uchwale z 22 października 2019 r. (sygn. I NSNZP 2/19). SN potwierdził tym samym istnienie rozbieżności orzeczniczej w tym zakresie w Izbach SN.

Zgodnie z dotychczasowym – jednolitym – poglądem prezentowanym przez Izbę Cywilną SN, sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Takie stanowisko zostało wyrażone w trzech uchwałach składu siedmiu sędziów SN, które zapadły 27 marca 2018 r. (sygn. :III CZP 36/17, III CZP 60/17 i III CZP 69/17) i zostało podzielone w późniejszym orzecznictwie (m.in. wyrok z 31 maja 2019 r., syg...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA