fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Urząd skarbowy może żądać VAT od banku

www.sxc.hu
Czynności wspierające umożliwiające efektywne zarządzanie kartami kredytowymi, które mają charakter techniczny, nie korzystają ze zwolnienia.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił bankowi prawa do zwolnienia z VAT.

Konkretnie chodziło o podatkową kwalifikację czynności wspierających umożliwiających efektywne zarządzanie kartami kredytowymi. We wniosku o interpretację polski oddział brytyjskiego banku wyjaśnił, że głównym elementem jego działalności na rodzimym rynku jest oferowanie kart kredytowych klientom z sektora kredytów niestandardowych. Bank zauważył, że w celu oferowania swoim klientom kredytów za pomocą kart kredytowych polski oddział będzie nabywał kompleksowe usługi zarządzania systemem kart kredytowych. Usługi będą świadczone przez zewnętrzny podmiot na podstawie umowy ramowej.

Podatnik zapytał m.in., czy czynności wspierające usługi kluczowe świadczone przez zewnętrzną firmę na rzecz oddziału korzystają ze zwolnienia z VAT w Polsce. Sam uważał, że takie czynności, które umożliwiają efektywne i zgodne z polskimi wymogami prawnymi zarządzanie kartami kredytowymi, stanowią element konieczny usług zarządzania kartami. Dlatego powinny być zwolnione z VAT jako część stanowiąca świadczenie złożone łącznie z usługami kluczowymi.

Tego stanowiska nie potwierdził fiskus. Jego zdaniem nabywane czynności wspierające nie mogą skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, gdyż stanowiąc odrębną całość, nie wykazują cech specyficznych, właściwych dla usługi finansowej.

Spór trafił na wokandę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do argumentacji banku. Ostatecznie jednak tego korzystnego dla niego stanowiska nie udało się obronić przed NSA. W jego ocenie w spornej sprawie należało uwzględnić wykładnię prounijną, w szczególności wnioski płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

W tym kontekście w ocenie NSA należy uznać, że świadczenia rzeczowe, techniczne nie są objęte zwolnieniem z VAT.

Jak zauważył sędzia NSA Ryszard Pęk, z wniosku banku wynika, że sporne czynności umożliwiające efektywne zarządzanie kartami kredytowymi mają charakter techniczny, wspierający. To przesądza o braku możliwości stosowania do nich zwolnienia z VAT. Wyrok jest prawomocny.   —Aleksandra Tarka

sygnatura akt: I FSK 932/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA