fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych to za mało, by skorzystać ze zwolnienia z VAT

123RF
Sam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nie stanowi podstawy do uznania, że komercyjna firma szkoleniowa, która nie korzysta z pieniędzy publicznych, ma prawo do zwolnienia podatkowego.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, której fiskus odmówił prawa do zwolnienia z VAT dla usług szkoleniowych.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że głównie zajmuje się świadczeniem usług w pozaszkolnych formach edukacji. Organizowane przez nią szkolenia i kursy przeznaczone są m.in. dla fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek i studentów uczelni medycznych. Realizowane są zaś zgodnie z przyjętym przez nią programem nauczania i mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy.

Idea przedsiębiorstwa opiera się na kompleksowym procesie nauczania, który musi przekładać się na konkretne, praktyczne efekty.

Firma podkreśliła, że będzie posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy urząd pracy, tj. zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie będzie jednak ubiegała się o akredytację właściwego kuratora oświaty. Jej usługi nie są też finansowane ze środków publicznych. Zapytała, czy mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy opisane szkolenia i kursy, na które nie będzie miała akredytacji, ale wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, korzystają ze zwolnienia z VAT.

Czytaj także:

Fiskus odpowiedział, że podatniczka nie spełnia warunków skorzystania ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy o VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, choć wytknął fiskusowi pewne błędy co do poprawności implementacji prawa unijnego, przyznał mu rację.

Ostatecznie stanowisko niekorzystne dla spółki potwierdził NSA. Przypomniał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 – prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Sąd zwrócił uwagę, że istotne znaczenie dla wykładni tych przepisów ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-319/12. Przed jego wydaniem zdarzało się, że sądy administracyjne pierwszej instancji godziły się, iż do zwolnienia wystarczy tylko wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Po wyroku ta sytuacja się jednak zmieniła. Z wyroku Trybunału wynika, że co do zasady zwolnieniem można objąć usługi edukacyjne świadczone przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych. Przepisy dyrektywy sprzeciwiają się jednak zwolnieniu wszystkich usług edukacyjnych w sposób ogólny, bez uwzględnienia celów realizowanych przez podmioty niepubliczne świadczące te usługi.

Jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Maja Chodacka, w takich przypadkach należy badać, czy działania te są podobne w celach do realizowanych przez podmioty publiczne. W ocenie NSA w spornej sprawie sam wpis do rejestru to za mało do zwolnienia. Skarżąca nie korzystała ze środków publicznych, jej działalność miała charakter komercyjny.

Z dotychczasowego orzecznictwa wynika zaś, że za instytucje działające w podobnym charakterze co publiczne można mówić, gdy korzystają ze środków publicznych lub szkolenia dotyczą korporacji zawodowych. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1731/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA