fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Prawo karne: przestępcy nastawieni na budżet

123RF
Prokuratury regionalne prowadzą coraz więcej spraw o przestępstwa finansowe, wyłudzenia VAT i przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Krzysztof S. były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, trafi do aresztu. Chodzi o przywłaszczenie co najmniej 21 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. To tylko jedna ze spraw.

Prokuratura szykuje się do walki z przestępczością i coraz lepiej jej to wychodzi. Od marca 2016 r. w miejsce dotychczasowych prokuratur apelacyjnych powołano prokuratury regionalne.

Zgodnie z ustawą z 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze do podstawowych zadań prokuratur regionalnych należy między innymi prowadzenie postępowań przygotowawczych dotyczących najpoważniejszej przestępczości finansowo-gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości.

– Jak pokazują dane statystyczne zgromadzone przez Departament do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, zadania te są coraz lepiej realizowane przez poszczególne prokuratury regionalne – mówi prokurator Michał Ostrowski, dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. – W ostatnim czasie znacznie zdynamizowane zostały czynności procesowe oraz aktywność prokuratorów w ściganiu tego typu przestępczości – dodaje.

Prokurator Michał Ostrowski przypomina także, że na polecenie I zastępcy prokuratora generalnego – prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego z 31 marca 2017 roku w ostatnim czasie zintensyfikowane zostały również działania zmierzające do zabezpieczenia mienia pochodzącego z przestępstwa, celem zapewnienia ochrony interesów pokrzywdzonych, w tym Skarbu Państwa. Ma to bardzo istotne znaczenie dla stabilności obrotu gospodarczego.

Przestępstwa finansowe

Ze zgromadzonych przez Departament do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej danych wynika, że na 31 maja 2017 roku we wszystkich Prokuraturach Regionalnych łącznie prowadzono 22 postępowania dotyczące poważnych przestępstw finansowych popełnionych na szkodę wielu pokrzywdzonych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej. Połowa z tych postępowań (11 śledztw) została wszczęta po 1 marca 2016 roku, już po zmianach, do jakich doszło w prokuraturze.

Najwięcej śledztw dotyczących tego typu przestępczości prowadzonych jest w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku. W jednostce tej toczy się sześć takich postępowań. Niewiele mniej, bo pięć śledztw, prowadzonych jest w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

Oszukują na VAT

W kategorii spraw o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń, w tym podatku, wszystkie prokuratury regionalne prowadzą łącznie 190 spraw. Najwięcej takich postępowań prowadzonych jest w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie (36 śledztw), w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku (27 śledztw) oraz w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach (22 śledztwa).

W tej kategorii spraw 76 postępowań zostało wszczętych już po 1 marca 2016 roku. Dodatkowo po tej dacie prokuratury regionalne przejęły do dalszego prowadzenia 92 postępowania, które wcześniej były prowadzone przez prokuratury niższego szczebla.

Prokuratury regionalne intensywnie zajmują się także ściganiem przestępstw popełnionych przeciwko szeroko pojętemu obrotowi gospodarczemu. Na 31 maja 2017 roku we wszystkich prokuraturach regionalnych łącznie prowadzono 253 takie postępowania. W tej kategorii 100 śledztw zostało wszczętych już po 1 marca 2016 roku. Dodatkowo po tej dacie prokuratury regionalne przejęły do dalszego prowadzenia 98 postępowań, które wcześniej były prowadzone przez prokuratury niższego szczebla.

Najwięcej takich postępowań prowadzonych jest w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie (54 śledztwa), w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku (28 śledztw), w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach (25 śledztw) oraz w prokuraturach regionalnych w Poznaniu i w Szczecinie (po 24 śledztwa).

Sprawy w prokuraturach regionalnych

Śledztwa w sprawach obrotu gospodarczego

- w Warszawie

- w Gdańsku

- w Katowicach

- w Poznaniu

- w Szczecinie

- w Krakowie

- w Lublinie

- w Łodzi

- w Rzeszowie

- we Wrocławiu

Śledztwa o wyłudzenia VAT

- w Warszawie

- w Białymstoku

- w Katowicach

- w Gdańsku

- w Krakowie

– w Lublinie

– w Łodzi

- w Poznaniu

- w Rzeszowie

- w Szczecinie –

- we Wrocławiu

Źródło Prokuratura Krajowa, dane na 31 maja 2017 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA