fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Urząd skarbowy kontynuuje porządki w bazie VAT podatników

Fotolia.com
Urzędy skarbowe wykreśliły już ponad 36 tys. podmiotów z rejestru VAT. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie dotyczy to uczciwych podatników.

Administracja podatkowa zyskała w 2017 r. nowe szerokie możliwości walki z nadużyciami, m.in. usuwania podatników z rejestru VAT. Chodzi o bazę, która jest dla firm podstawowym narzędziem weryfikacji kontrahentów.

„Od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. naczelnicy urzędów skarbowych wykreślili z rejestru 36 070 podmiotów" – poinformował wiceminister finansów Marian Banaś w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10866.

Ministerstwo przestrzega, że konsekwencje poniesie zarówno wyrzucony z bazy podatnik, jak i jego kontrahenci.

Wykreślony traci prawo do odliczania VAT z faktur zakupowych. Natomiast niezarejestrowany podatnik, który wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku, musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego (art. 108 ustawy o VAT) – czytamy.

Nabywca nie odliczy jednak VAT z takich faktur.

„Biorąc pod uwagę powody wykreślenia na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT (m.in. gdy podatnik nie istnieje), należy wskazać, że faktury wystawione przez podmiot nieistniejący nie stanowią podstawy do obniżenia wykazanego w nich podatku przez podatnika, który otrzymał taką fakturę" – pisze wiceminister.

Uważać muszą też firmy nabywające tzw. towary wrażliwe, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, jak np. rury stalowe czy paliwa. To dlatego, że wykreślenie z rejestru VAT wpływa na stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości sprzedawcy.

Za co odpowie nabywca

MF przypomina, że nabywca nie ponosi takiej odpowiedzialności, jeśli kupi towar od sprzedawcy, który wniósł kaucję gwarancyjną i został wpisany do elektronicznego wykazu MF. Usunięcie sprzedawcy z rejestru VAT oznacza jednak także usunięcie z rejestru podmiotów, które wniosły kaucję. W praktyce nabywca będzie miał kłopoty, jeśli sprzedawca został usunięty z wykazu na dzień dokonania dostawy. Poniesie odpowiedzialność podatkową za zaległości sprzedawcy, jeśli wiedział albo mógł przypuszczać, że ma do czynienia z oszustem.

„Nabywca może sobie zapewnić ochronę poprzez zakup towarów od sprzedawcy figurującego w wykazie podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną" – czytamy.

Nowe przepisy budzą ogromne kontrowersje. Nie wiadomo np., co z przedsiębiorcą, który został nieświadomie uwikłany w działalność grupy przestępczej.

Przysługuje odwołanie

Ministerstwo wskazuje, że zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VAT wykreśleniu podlega przedsiębiorca, który wiedział lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że uczestniczy w karuzeli VAT. Formalne wykreślenie poprzedzone jest czynnościami analitycznymi, postępowaniem kontrolnym, a następnie wydaniem decyzji orzekającej, która musi wskazywać na spełnienie przesłanek wykreślenia. Od takiej decyzji podatnik może odwołać się do organu wyższej instancji oraz – po wyczerpaniu środków zaskarżenia – wnieść skargę do sądu.

Wykreślenie z rejestru podatnika uczciwego nie jest w praktyce możliwe, gdyż każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie w kontekście całokształtu okoliczności – napisał wiceminister Banaś w odpowiedzi na interpelację nr 10878.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: m.pogroszewska@rp.pl

Opinia

prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski, Uniwersytet Łódzki, Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Poltax w Łodzi

Funkcjonujące od początku roku przepisy rozszerzające dopuszczalność wykreślenia przez organy podatkowe przedsiębiorców z rejestru podatników VAT wymagają pilnej i istotnej modyfikacji. W ich obecnym kształcie mogą być bowiem uznane za niezgodne z konstytucją oraz za naruszające zasadę proporcjonalności, która jest silnie akcentowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Dolegliwość i częściowa uznaniowość działań organu podatkowego w zakresie wykreślenia, w których nie przewidziano również żadnych środków zaskarżenia przysługujących podatnikom, może być niewspółmierna do potencjalnego prawdopodobieństwa realizacji celów nowych przepisów, tzn. ograniczenia nadużyć i oszustw podatkowych oraz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA