fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Glencore: ostatni dzień na wniosek o wznowienie postępowania podatkowego

Adobe Stock
Jeszcze tylko dzisiaj można składać wnioski o wznowienie postępowań podatkowych w sprawach zakończonych ostatecznymi decyzjami podatkowymi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 października 2019 r. w sprawie Glencore. TSUE stwierdził w tym wyroku, że fiskus nie może bez ograniczeń wykorzystywać przeciw przedsiębiorcom dowodów zebranych w postępowaniach wobec innych podmiotów. W Polsce jest to powszechną praktyką organów podatkowych w sprawach dotyczących karuzeli VAT.

Sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Glencore Agriculture Hungary Kft./Nemzeti Adóés Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (sygn. akt C-189/18) została opublikowana 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C, nr 423, str. 8).  Od tego dnia podatnicy spełniający odpowiednie warunki mają miesiąc na składanie wniosków o wznowienie postępowań. W Polsce podstawą prawną takiego wniosku jest art. 240 § 1 pkt 11 w związku z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

W orzeczeniu w sprawie Glencore Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wskazał warunki zgodnego z prawem UE wykorzystywania w sprawie danego podatnika dowodów zebranych w odrębnych postępowaniach podatkowych oraz karnych, prowadzonych wobec kontrahentów tego podatnika. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE kontrolowany przedsiębiorca powinien znać materiał dowodowy zebrany w innym postępowaniu i włączony do jego sprawy. W przeciwnym wypadku decyzja w jego sprawie może zostać uchylona.

- Tego rodzaju praktyka jest również często spotykaną praktyką w Polsce, stąd  duże zainteresowanie zapadłym wyrokiem oraz przypisywanie mu przełomowego charakteru. Znaczenie wyroku można zróżnicować w odniesieniu do spraw już zakończonych ostateczną decyzją podatkową oraz spraw toczących się lub ew. spraw przyszłych - uważa BCC.

W pierwszym przypadku, w sytuacjach zakończonych ostateczną decyzją podatkową, wyrok TSUE może stanowić podstawę do wznowienia postępowania podatkowego, czyli otwarcia zakończonego postępowania na nowo z uwagi na nadzwyczajną okoliczność (w tym przypadku wyrok Trybunału), która miałaby mieć wpływ na zmianę rozstrzygnięcia wydanego przez organ gdyby na moment wydawania decyzji organu wyrok taki funkcjonował w obrocie. Jak wskazują doradcy podatkowi, we wniosku podatnik nie może ograniczyć się do stwierdzenia, że sytuacja w jego sprawie jest analogiczna jak w sprawie Glencore. Powinien wykazać uchybienia w postępowaniu dowodowym w jego sprawie.

BCC prostuje  błędne informacje pojawiające się w mediach, że termin na złożenie wniosku biegł od dnia wydania wyroku i  upłynął 15 listopada 2019 r. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej termin ten rozpoczyna swój bieg dopiero od momentu publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE.

- Wszelkie wnioski złożone przed publikacją wyroku Trybunału w Dzienniku Urzędowym UE będą podlegały odrzuceniu - podkreśla BCC.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA