fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kiedy pracodawca pomniejsza zaliczkę na PIT

Fotorzepa, Monika Zielska Monika Zielska
Jeżeli pracownik osiągnął dochód przekraczający 85 528 zł, to firma wypłacająca wynagrodzenie nie uwzględnia w pobieranych zaliczkach kwoty zmniejszającej podatek. Bez znaczenia jest przy tym złożenie oświadczeń o zamiarze wspólnego rozliczenia oraz PIT-2.

- Mam pytanie o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek. W firmie są pracownicy, którzy:

1. osiągnęli dochód 100 000 zł i złożyli PIT-2,

2. osiągnęli dochód 100 000, złożyli PIT-2 i złożyli oświadczenie o wspólnym rozliczaniu, w którym prognozują, że ich dochody przekroczą pierwszy próg,

3. osiągnęli dochód 100 000, złożyli PIT-2 i złożyli oświadczenie o wspólnym rozliczaniu, w którym prognozują, że ich dochody nie przekroczą pierwszego progu.

W których przypadkach stosuję ulgę? – pyta czytelnik.

Z początkiem 2017 r. do ustawy o PIT zostały dodane przepisy określające nowe zasady ustalania wysokości kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie jest to kwota ruchoma, zależna od wysokości podstawy obliczenia podatku u danej osoby (zob. art. 27 ust. 1a ustawy o PIT).

Zmianie tej towarzyszyły zmiany w przepisach o obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ich efektem nie jest jednak uwzględnianie ruchomej kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek. W 2017 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy albo uwzględniana jest kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł, albo kwota zmniejszająca podatek w ogóle nie jest uwzględniana. Jak jednocześnie wynika z dodanego od 1 stycznia 2017 r. art. 27 ust. 1b ustawy o PIT, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł (tj. kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej), kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie,

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85.528 zł, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Pytanie dotyczy pracowników, którzy osiągnęli dochód w wysokości 100 000 zł, a więc w wysokości przekraczającej 85 528 zł. W tej sytuacji we wszystkich trzech wskazanych przypadkach nie należy pomniejszać zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek.

Bez znaczenia jest przy tym złożenie przez pracowników oświadczeń o zamiarze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz oświadczeń PIT-2. Również bowiem w przypadku złożenia takich oświadczeń przekroczenie przez dochód pracownika kwoty 85 528 zł skutkuje koniecznością zaprzestania potrącania przez pracodawcę kwoty zmniejszającej podatek. Jak czytamy w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2017 r. (3063-ILPB1-1.4511. 408.2016.1.KF): „począwszy od 1 stycznia 2017 r. w sytuacji, gdy dochód pracownika przekroczy kwotę 85 528 zł, płatnik od następnego miesiąca powinien zaprzestać stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek. Powyższej zasady nie modyfikuje w żaden sposób złożenie przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 27 ust. 1a i 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA