Tomasz Krywan

"Polski Ład": Ryczałt stał się atrakcyjniejszy dla podatników

Od 1 stycznia wprowadzone zostały dwie nowe stawki ryczałtu oraz zmodyfikowano definicję wolnych zawodów. W efekcie wiele osób może teraz opłacać uproszczony podatek w wysokości niższej niż dotychczas.

Ustalanie stawki ryczałtu nie jest proste

W związku z wprowadzeniem Nowego Ładu wielu przedsiębiorców może być zainteresowanych przejściem na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warto się do tej zmiany przygotować, aby nie wejść w konflikt z fiskusem.

Paragon z NIP należy korygować fakturą

Nieprawidłowe skorygowanie paragonu będącego fakturą uproszczoną nie ma wpływu na możliwość odliczania z takiego dokumentu VAT i kosztów podatkowych w części dotyczącej niezwróconych towarów.

Czy po przerwie w wynajmie można wrócić do amortyzacji mieszkania?

Przejściowy przestój użytkowania danych środków trwałych nie jest przesłanką uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Sprzedaż firmowego samochodu: czy trzeba wystawić fakturę z adnotacją „MPP"?

Auta nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, więc na fakturze dokumentującej sprzedaż pojazdu nie trzeba wpisywać wyrazów „mechanizm podzielonej płatności".

Kwota VAT do odliczenia zależy od przeznaczenia obiektu

Gdy nakładów poniesionych na budowę nie da się przypisać w całości do działalności gospodarczej podatnika, kwotę podatku naliczonego ustala się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do firmowych celów.

Czy pracodawca pobiera zaliczki od zasiłków dla zleceniobiorców?

Obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych przez zakłady pracy zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego dotyczy wyłącznie kwot otrzymywanych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

PIT: pracownik sam musi rozliczyć otrzymany zasiłek chorobowy

Od przychodów z innych źródeł, w tym z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, nie są w trakcie roku pobierane przez pracodawcę i wpłacane do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

PIT-28: jest więcej czasu na rozliczenie ryczałtu za 2019 rok

Osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy nie muszą składać zeznania PIT-28 i uiszczać należności za grudzień lub za IV kwartał do końca stycznia, tak jak było to w latach ubiegłych. Termin ten został wydłużony i upływa w tym roku 2 marca.

Specjalne rachunki dla podatników od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) i płatnicy będą wpłacać najważniejsze podatki i niepodatkowe należności, stanowiące dochód budżetu państwa (np. mandaty) na specjalne rachunki.