fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ubezpieczenie członka zarządu: Korzystniej, gdy polisa OC obejmuje więcej osób

123RF
Składki, opłacone z tytułu ubezpieczenia członka zarządu od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną funkcją, nie będą przychodem, jeśli umowa z ubezpieczycielem będzie zawierała tzw. otwarty krąg osób ubezpieczonych.

W praktyce zawierane są najczęściej takie umowy ubezpieczenia OC, w których opłacana jest jedna kwota składki za wiele osób ubezpieczonych jednocześnie. Są to najczęściej nie tylko członkowie zarządu, ale również członkowie rady nadzorczej, prokurenci, dyrektorzy, menedżerowie, jak też inni pracownicy, np. główny księgowy, a niekiedy także małżonkowie i spadkobiercy osób ubezpieczonych.

Jeśli umowa ubezpieczenia będzie obejmowała kilka czy kilkanaście osób ubezpieczonych, w tym także członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o zarządzanie, to nie ma możliwości ustalenia wartości przychodu do opodatkowania po stronie ubezpieczonego. Przychodem nie jest potencjalne odszkodowanie płatne osobie trzeciej z tytułu ubezpieczenia OC zarządzającego, lecz kwota składki przypadająca za jego ubezpieczenie. Tę zaś wysokość (kwotę) trudno ustalić, gdy liczba osób ubezpieczonych nie jest ściśle określona (np. są objęci polisą członkowie rodzin). Składka z tytułu ubezpieczenia OC jest z reguły opłacana w jednej łącznej kwocie, liczba ubezpieczonych i zakres ubezpieczenia może być różny.

W przypadku zagwarantowania członkowi zarządu ubezpieczenia, potwierdzonego polisą, której krąg osób ubezpieczonych jest otwarty, po stronie członka zarządu nie powstanie więc przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Przedstawiony pogląd jest już ugruntowany zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i stanowiskach organów podatkowych. Jedna z przykładowych interpretacji to stanowisko Izby Skarbowej w Warszawie z 7 listopada 2016 r. (1462-IPPB2.4511.695.2016.1.KW), w którym czytamy, że: „niemożliwe jest przypisanie indywidualnie każdej z ubezpieczonych osób wymiernej, identyfikowalnej kwotowo korzyści majątkowej do opodatkowania z uwagi na:

- bezimienny katalog ubezpieczonych osób, odwołujący się wyłącznie do pełnionych przez te osoby funkcji lub ich powiązania z ubezpieczonymi osobami pełniącymi takie funkcje,

- brak obowiązku przedstawienia ubezpieczycielowi tożsamości ww. osób,

- brak obowiązku powiadamiania ubezpieczyciela o ewentualnych zmianach personalnych lub ilościowych wśród ubezpieczonych osób,

- objęcie zakresem ubezpieczenia osób, których tożsamość nie jest i nie może być znana w momencie zapłaty składki ubezpieczeniowej (np. osób, które będą pełniły w spółce określone funkcje w przyszłości, partnerów, konkubentów, spadkobierców ubezpieczonych osób),

- ustalenie składki ubezpieczeniowej w stałej kwocie, niezależnej od ilości ubezpieczonych osób, ani od zmian wśród tych osób."

Odmienne skutki podatkowe będzie powodować sytuacja, kiedy zawarta zostaje indywidualna (imienna) umowa ubezpieczenia przeznaczona dla konkretnych członków zarządu. W takich okolicznościach przychód z nieodpłatnych świadczeń, podlegający opodatkowaniu PIT oraz ubezpieczeniu ZUS, po stronie członka zarządu mógłby zapewne wystąpić.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA