fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PIT i CIT: jak zaksięgować podatek dochodowy u źródła

Adobe Stock
Podatek dochodowy u źródła jest podatkiem kalkulowanym, pobieranym i odprowadzanym do urzędu skarbowego przez krajowych płatników podatków dochodowych PIT i CIT od wypłat dokonywanych przez nich na rzecz zagranicznych podmiotów-kontrahentów (podatników PIT/CIT), podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy podatników nieposiadających na terytorium Polski miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu i podlegających obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów/przychodów osiąganych w Polsce – tzw. nierezydentów) z tytułu m.in.:

- osobiście wykonywanej przez te podmioty działalności artystycznej (literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej),

- wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia, o dzieło, o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz kontraktu menedżerskiego, odsetek, udziału w zyskach osób prawnych (w tym otrzymanych dywidend),

- udziału w funduszach kapitałowych, praw autorskich, praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych (znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również sprzedaży tych praw),

- należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego (handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu),...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA