fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Specjalna strefa ekonomiczna: zmniejszenie zamówienia korzysta z preferencji w CIT - wyrok NSA

Fotolia.com
Rekompensata od kontrahenta, który zmniejszył zamówienie towarów produkowanych w specjalnej strefie ekonomicznej, korzysta z preferencji w CIT.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z fiskusem o zakres zwolnienia z CIT przewidzianego dla działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE).

Sprawa dotyczyła interpretacji. We wniosku spółka wyjaśniła, że swoją działalność produkcyjną dotyczącą części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych ulokowała na terenie strefy. Przychody z tytułu dostawy towarów strefowych podlegają zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Jednym z kontrahentów spółki jest firma niemiecka, która w trakcie realizacji ze względów biznesowych zmniejszyła dokonane pierwotnie zamówienie. Zobowiązała się jednak wypłacić spółce rekompensatę. Spółka zapytała, czy rekompensata od niemieckiego kontrahenta za zmniejszenie zamówienia towarów wyprodukowanych przez nią w strefie może być kwalifikowana jako przychód uzyskiwany z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie SSE. A w konsekwencji czy taka kwota to przychód zwolniony z CIT.

Odpowiedź fiskusa była jednoznaczna. Rekompensata to nie przychód z działalności strefowej. W ocenie urzędników dochód z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT to taki, który jest bezpośrednio generowany przez aktywność przedsiębiorcy, którą można nazwać działalnością gospodarczą. Dochód bezpośrednio z działalności to należności uzyskiwane od kontrahentów, jeżeli świadczone w ramach umów czynności objęte są zezwoleniem. Rekompensata nie mieści się w tej kategorii i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Spółka zaskarżyła interpretację. W skardze tłumaczyła, że ustawodawca wymienia w treści zezwolenia konkretne kategorie działalności, ale nie jest nim objęta wyłącznie sprzedaż towarów strefowych. Zezwolenie obejmuje także wiele innych czynności procesu działalności produkcyjnej, które w określonych przypadkach mogą generować przychód.

W ocenie spółki rekompensata jest bezpośrednio związana z konkretnymi zamówieniami, które dotyczą jedynie towarów strefowych. Powodem jej wypłaty są zaś zdarzenia nierozerwalnie z nimi związane. Istnieje wyraźny związek między zamówieniem na towary strefowe a osiągniętym z tego tytułu przychodem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę spółki. Jego zdaniem trudno uznać, że brak produkcji powinien być premiowany zwolnieniem ze względu na sam cel strefy, która może być ustanowiona dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego części kraju. Zwolnienie dotyczyć ma zatem działania, a nie zaniechania.

Innego zdania był jednak NSA, który szerzej spojrzał na pojęcie dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie strefy. W jego ocenie należy na niego spojrzeć jako na efekt finansowy, ekonomiczny, wszelkich przejawów działalności strefowej.

Jak tłumaczył sędzia Bogusław Woźniak, nie jest to tylko przychód ze sprzedaży towarów. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się ze spółką, że poniosła ona określone nakłady na przygotowanie produkcji strefowej. Dlatego całość osiągniętych z niej zysków, niezależnie od tego, czy to cena za sprzedaż towaru czy rekompensata za rezygnację z części zamówienia bezpośrednio z nimi związana, to działalność strefowa.

W ocenie NSA fiskus i WSA dokonali zawężającej wykładni preferencji, która nie ma oparcia w przepisach.

Wyrok jest prawomocny. ©?

Sygnatura akt: II FSK 245/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA