Tag: SSE

Powiązane

PIT

Moment zapłaty decyduje o skorzystaniu z preferencji w PIT

Podatnik jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania przysługującego mu w związku z prowadzeniem działalności w Polskiej Strefie Inwestycji począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane w ramach inwestycji, niezależnie od tego, kiedy zostaną oddane do używania środki trwałe wchodzące w jej skład.

Polska Strefa Inwestycji – znany instrument, nowe zasady

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy wprowadziły szereg ułatwień w uzyskaniu wsparcia dla nowych inwestycji, w szczególności dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jednocześnie zniosły niektóre preferencyjne zasady, które były atrakcyjne dla inwestorów.

Jak zakwalifikować pomoc finansową dla spółki strefowej

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, przekazane na podstawie ustawy o Covid-19, jest przychodem z działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie zezwolenia strefowego.

Uderzenie pioruna nie zwolni z CIT

Odszkodowanie za pożar nie podlega zwolnieniu z podatku dla działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Najwięcej zyskają ci, którzy wciąż budują nowe fabryki i nie zwalniają pracowników

Zaostrzone zostaną warunki korzystania z ulg w specjalnych strefach ekonomicznych i w Polskiej Strefie Inwestycji.

Specjalne strefy ekonomiczne: budżet odpuszcza 3 mld, gospodarka zyskuje 14 mld zł

Ulgi w strefach ekonomicznych wciąż przyciągają inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy.

Jak rozliczyć ulgę B+R przy działalności strefowej - wyrok WSA

Przy kwalifikacji kosztów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do odliczenia od podstawy opodatkowania nie można przyjąć, że nie zostały one uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego, z uwagi na przekroczenie w danym roku podatkowym limitu pomocy publicznej przysługującej w związku z udzielonym zezwoleniem lub decyzją o wsparciu.

CIT: limitowanie kosztów usług niematerialnych przez firmy ze specjalnej strefy ekonomicznej - wyrok NSA

Przy wyliczaniu limitu wyłączenia z kosztów przy tzw. usługach niematerialnych nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu CIT albo wolny jest od podatku.

Zwolnienia strefowego nie można rozszerzać - wyrok WSA

Nabycie oprzyrządowania i przemieszczanie go poza teren strefy do wykorzystywania przez podwykonawców, do realizacji części działań produkcyjnych zleconych przedsiębiorcy strefowemu, nie jest objęte preferencją podatkową.

Jak zakwalifikować dofinansowanie z FGŚP w działalności w specjalnej strefie ekonomicznej - interpretacja podatkowa

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypłacone w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych Covid-19 jako dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w działalności prowadzonej w SSE, stanowią przychód opodatkowany CIT.