Tag: SSE

Powiązane

PIT

Strefy pełne dylematów

Zwrot pomocy publicznej następuje tylko w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w zamkniętym katalogu. Nie powinno się utożsamiać tej instytucji z innymi sytuacjami skutkującymi obowiązkiem zwrotu nienależnej ulgi podatkowej.

Korekta rentowności w strefie wpływa na rozliczenie CIT

Korekty cen transferowych dokonane w związku z działalnością strefową powodują zwiększenie lub zmniejszenie przychodów z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego .

Fiskus w strefach zaczyna potykać się o własne nogi

Jeżeli podatnik posiadający decyzję o wsparciu poniósł pierwsze wydatki inwestycyjne, ale zaniechał dalszych działań, to ma szanse na rozliczenie straty związanej z podjętymi czynnościami.

Moment zapłaty decyduje o skorzystaniu z preferencji w PIT

Podatnik jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania przysługującego mu w związku z prowadzeniem działalności w Polskiej Strefie Inwestycji począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane w ramach inwestycji, niezależnie od tego, kiedy zostaną oddane do używania środki trwałe wchodzące w jej skład.

Polska Strefa Inwestycji – znany instrument, nowe zasady

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy wprowadziły szereg ułatwień w uzyskaniu wsparcia dla nowych inwestycji, w szczególności dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jednocześnie zniosły niektóre preferencyjne zasady, które były atrakcyjne dla inwestorów.

Jak zakwalifikować pomoc finansową dla spółki strefowej

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, przekazane na podstawie ustawy o Covid-19, jest przychodem z działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie zezwolenia strefowego.

Uderzenie pioruna nie zwolni z CIT

Odszkodowanie za pożar nie podlega zwolnieniu z podatku dla działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Najwięcej zyskają ci, którzy wciąż budują nowe fabryki i nie zwalniają pracowników

Zaostrzone zostaną warunki korzystania z ulg w specjalnych strefach ekonomicznych i w Polskiej Strefie Inwestycji.

Specjalne strefy ekonomiczne: budżet odpuszcza 3 mld, gospodarka zyskuje 14 mld zł

Ulgi w strefach ekonomicznych wciąż przyciągają inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy.

Jak rozliczyć ulgę B+R przy działalności strefowej - wyrok WSA

Przy kwalifikacji kosztów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do odliczenia od podstawy opodatkowania nie można przyjąć, że nie zostały one uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego, z uwagi na przekroczenie w danym roku podatkowym limitu pomocy publicznej przysługującej w związku z udzielonym zezwoleniem lub decyzją o wsparciu.