Tag: SSE

Powiązane

PIT

Specjalne strefy ekonomiczne: budżet odpuszcza 3 mld, gospodarka zyskuje 14 mld zł

Ulgi w strefach ekonomicznych wciąż przyciągają inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy.

Jak rozliczyć ulgę B+R przy działalności strefowej - wyrok WSA

Przy kwalifikacji kosztów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do odliczenia od podstawy opodatkowania nie można przyjąć, że nie zostały one uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego, z uwagi na przekroczenie w danym roku podatkowym limitu pomocy publicznej przysługującej w związku z udzielonym zezwoleniem lub decyzją o wsparciu.

CIT: limitowanie kosztów usług niematerialnych przez firmy ze specjalnej strefy ekonomicznej - wyrok NSA

Przy wyliczaniu limitu wyłączenia z kosztów przy tzw. usługach niematerialnych nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu CIT albo wolny jest od podatku.

Zwolnienia strefowego nie można rozszerzać - wyrok WSA

Nabycie oprzyrządowania i przemieszczanie go poza teren strefy do wykorzystywania przez podwykonawców, do realizacji części działań produkcyjnych zleconych przedsiębiorcy strefowemu, nie jest objęte preferencją podatkową.

Jak zakwalifikować dofinansowanie z FGŚP w działalności w specjalnej strefie ekonomicznej - interpretacja podatkowa

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypłacone w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych Covid-19 jako dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w działalności prowadzonej w SSE, stanowią przychód opodatkowany CIT.

Firmy muszą ciąć koszty doradztwa. Nawet jak są zwolnione z podatku

Spółki mają problemy z rozliczaniem wydatków na usługi niematerialne od powiązanych podmiotów. Nie pomaga niejednolite orzecznictwo.

Tarcza antykryzysowa: cała Polska wielką strefą kłopotu inwestora

Nowa tarcza antykryzysowa powinna poluzować warunki działania inwestorów w strefach ekonomicznych – zwracają uwagę eksperci.

Polska Strefa Inwestycji - zwolnienia podatkowe odblokowane

Ministerstwo Finansów w maju 2019 r. wydało kontrowersyjną interpretację ogólną dotyczącą zwolnień podatkowych na nowe inwestycje w ramach PSI. Stanowiska organów podatkowych ograniczyło zakres możliwości korzystania z nich. W efekcie spadło też zainteresowanie programem, szczególnie wśród MŚP. Wydana w październiku interpretacja koryguje niekorzystne stanowisko w tym zakresie.

Specjalne strefy ekonomiczne: pomoc kontrahenta nie przekreśla preferencji strefowej

Proces produkcji obuwia z udziałem półfabrykatów produkowanych przez firmy spoza specjalnej strefy ekonomicznej, nie stanowi przeniesienie części produkcji podstawowej poza jej teren.

Specjalne strefy ekonomiczne: prosta operacja na silikonie nie da ulgi w PIT

Mało zaawansowany technicznie przerób w strefie ekonomicznej nie uwolni od zapłaty podatku.