Przedsiębiorcy decydujący się na inwestycję w Polsce mają kilka sposobów pozyskiwania pomocy publicznej. Jedną z najpopularniejszych zachęt jest możliwość uzyskania decyzji o wsparciu (aktualnie) lub zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (wydawane do 2018 r.). Pozwalają one na zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych z objętej nimi działalności. Treść ustaw regulujących zasady udzielania tych rodzajów pomocy publicznej budzi jednak wśród przedsiębiorców wiele wątpliwości. W niniejszym artykule odnosimy się do dylematów dotyczących kwestii przedawnienia tak zwrotu uzyskanych ulg, jak i zobowiązań podatkowych inwestora strefowego.