Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2022 r. (0111-KDIB1-3.4010.144.2022.2.IM).

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: spółka, wnioskodawca) prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ramach działalności gospodarczej na terenie SSE spółka zajmuje się produkcją wyrobów drewnianej architektury ogrodowej. Wyroby te sprzedaje podmiotowi powiązanemu, będącemu dystrybutorem na rynku brytyjskim (dalej jako: A Ltd). Strony zawarły umowę dotyczącą dystrybucji wyrobów gotowych (dalej: umowa), zgodnie z którą A Ltd działa na rynku brytyjskim jako dystrybutor wyrobów gotowych, natomiast spółka pełni rolę producenta tych wyrobów. Strony umowy działają według modelu, gdzie spółka jest podmiotem o rozwiniętych funkcjach i ponoszącym znaczne ryzyko gospodarcze, w tym ryzyko rynkowe, podczas gdy A Ltd pełni rolę dystrybutora o ograniczonym ryzyku.