Agnieszka Osik

Korekta rentowności w strefie wpływa na rozliczenie CIT

Korekty cen transferowych dokonane w związku z działalnością strefową powodują zwiększenie lub zmniejszenie przychodów z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego .

Mniej obowiązków z zakresu cen transferowych dla sprzedawców

Jeżeli rzeczywistym właścicielem jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, to weryfikacji pod kątem powstania obowiązku raportowania co do zasady podlegają wyłącznie transakcje zakupowe.