fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

ZFŚS: ile czasu na uzupełnienie konta socjalnego

Adobe Stock
Pracodawcy, u których funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, muszą przelać na jego rachunek kwoty, których nie przekazali do końca maja. Jest to część odpisów obowiązkowych i dobrowolne zwiększenia.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby pracowników. Wysokość tego odpisu to 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2018 r., tak samo jak w ubiegłym roku, chodzi o wynagrodzenie w gospodarce narodowej z II półrocza 2012 r., które wynosiło 3161,77 zł. Zatem tegoroczny odpis podstawowy to 1185,66 zł.

W przypadku młodocianych odpis ten wynosi 5 proc. wskazanego wynagrodzenia w pierwszym roku nauki, 6 proc. – w drugim roku i 7 proc. – w trzecim. Jest to odpowiednio: 158,09 zł, 189,71 zł i 221,32 zł. Z kolei na pracowników, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze odpis ten wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 1580,89 zł.

Pracodawca może zwiększyć wysokość odpisu podstawowego o 6,25 proc. (197,61 zł) na osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także na każdego emeryta/rencistę objętego socjalną opieką firmy. Pracodawcy, którzy posiadają żłobek lub klub dziecięcy, mogą zaś zwiększyć fundusz o kwotę 237,13 zł na każdego pracownika.

Do 30 września pracodawca powinien dopłacić pieniądze, których nie przelał na zfśs do końca maja. W tym terminie musiał przekazać na konto funduszu 75 proc. odpisów podstawowych. Teraz musi je uzupełnić i przekazać wpłaty dobrowolne.

Przykład

Pracodawca zatrudnia 25 pracowników, w tym 3 młodocianych z I klasy, 10 pracowników wykonujących pracę w uciążliwych warunkach. Kwota odpisu to: 3 x 158,09 zł + 10 x 1580,89 zł + 12 x 1185,66 zł = 30 511,09 zł.

Dodatkowo pracodawca zwiększa fundusz na emerytów / rencistów – swoich byłych pracowników. Takich osób jest 11.

Do 30 września firma powinna dopłacić pieniądze, których nie przelała na zfśś do końca maja. Będzie to reszta odpisów obowiązkowych (dopłata z 75 do 100 proc. odpisów) oraz zwiększenie na 11 emerytów (11 x 197,61 zł).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA