Joanna Kalinowska

Joanna Kalinowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim

Większe dopłaty do pensji pracowników niepełnosprawnych

Od 50 zł do 450 zł wyższe dofinansowanie dostanie pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością. Podwyżka przysługuje od stycznia 2023 r. Nie zmienił się jednak limit kosztów płacy, jakie może pokryć wsparcie.

Nie każdy może skontrolować chorego pracownika

Zlecając podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, pracodawca musi zadbać, by nie zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy za uszkodzone w pracy nadgarstki należy się odszkodowanie

Zespół cieśni nadgarstka to jedna z najczęstszych chorób związanych z pracą biurową. Jeśli powstanie przez zaniedbania pracodawcy w zakresie BHP, pracownik może wystąpić wobec niego z roszczeniami cywilnymi.

Mały ZUS plus sposobem na oszczędności

Przedsiębiorca, którego przychód w 2022 r. nie przekroczył 120 tys. zł, może w tym roku opłacać składki od podstawy niższej niż standardowa. Taki zamiar musi zgłosić w ZUS do 31 stycznia br.

Zasady home office jeszcze bez zmian

Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 marca. W oczekiwaniu na nowelizację kodeksu pracy pracodawcy nadal mogą polecać pracę zdalną na podstawie przepisów specustawy, aby zapobiegać zakażeniom Covid-19.

Kiedy pracodawca może sprawdzić liczebność związku zawodowego

Jeśli pracodawca chce zweryfikować liczebność związku zawodowego, powinien udzielać się w sądzie. Bierność czy pomyłka zablokują mu tę możliwość na rok po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Kiedy pracownik jest nietrzeźwy

Jeśli badanie wykaże zawartość alkoholu niższą niż poziom z ustawy, pracodawca będzie musiał to traktować, jakby wynik był zerowy. A to w wielu zawodach jest niebezpieczne.

Więcej przedsiębiorców zapłaci składki ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego objął również komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej.

Strasburg: służbowe auto może mieć GPS

Geolokalizator w firmowym samochodzie to legalna, proporcjonalna i uzasadniona ingerencja w prywatność pracownika. Nie narusza więc praw podstawowych Konwencji o prawach człowieka.

Praca zdalna w części B akt osobowych

Dokument dotyczący uzgodnienia home office należy przechowywać w części akt związanej z przebiegiem zatrudnienia. Resort pracy potwierdza, że będzie tak również po znowelizowaniu kodeksu pracy.