Joanna Kalinowska

Joanna Kalinowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim

Badania okresowe wciąż są ważne

Termin na nadrobienie zaległej wizyty u lekarza medycyny pracy czy przejście nieodbytego szkolenia bhp nie zaczął biec po odwołaniu stanu epidemii.

Zła kondycja firmy zwolni z wpłaty na fundusz socjalny

Również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może zdecydować, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.

Kontrola ZUS to nie wolnoamerykanka

Postępowanie weryfikacyjne nie może trwać w nieskończoność, a przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie jego przedmiotem.

Nowy termin składania wniosku o refundację składek dla przedsiębiorców

Z uwagi na zmianę terminu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zmienił się również termin składania druku Wn-U-G. Szczególne zasady dotyczą wniosków za styczeń 2022 r.

Tymczasowy opiekun dziecka z Ukrainy z prawem do zasiłku

Osoba sprawująca pieczę na małoletnim obywatelem Ukrainy, które przebywa w Polsce bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, ma prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy musi przerwać pracę zarobkową, aby się nim osobiście zająć.

Inspektorzy ochrony danych pod lupą

Urząd Ochrony Danych Osobowych wezwie wybrane podmioty, aby wykazały, że zapewniają IOD warunki do prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań.

Płatnik ma prawo kwestionować składkę wypadkową

Jeżeli przedsiębiorca podważa wysokość stopy procentowej składki ustaloną w zawiadomieniu, ZUS ma obowiązek wydać w tej sprawie decyzję. Nie może od razu nałożyć sankcji.

Polski Ład: Składkę zdrowotną warto czasem nadpłacać

Jeśli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem wie, że przekroczy próg przychodu obciążony wyższą składką na ubezpieczenie zdrowotne, może uniknąć niedopłaty, wpłacając ją w wyższej kwocie.

Od marca wyższe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Wraz z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych przeliczono także wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, których nie można zabrać na poczet długu.

Dodatki za pracę przy cyberbezpieczeństwie i wyższe stawki posiłków bez składek

Od 1 marca br. eksperci chroniący kraj przed cyberzagrożeniami otrzymują świadczenie teleinformatyczne zwolnione z obciążeń na ZUS. A ulga składkowa od posiłków dla pracowników wzrosła do 300 zł.