Joanna Kalinowska

Joanna Kalinowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego: 180 dni na badania, 60 dni na szkolenia

Po odwołaniu z 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy będą musieli wykonać obowiązki zawieszone na ten okres. Wraca fikcja doręczania pism wysłanych pocztą, a także wyższe odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników.

Z obowiązku wpłat socjalnych zwolni zła sytuacja finansowa

Ciągle obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego uprawnia pracodawcę do podjęcia decyzji, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.

Kara także za luki w informacji o warunkach zatrudnienia

Wykroczeniem jest nie tylko niepoinformowanie pracownika o warunkach, na jakich został zatrudniony, w terminie, ale też dopuszczenie się w niej braków, które rażąco naruszą ten obowiązek.

Teczka pracownicza bogatsza o nowe dokumenty

Od 17 maja br. pracodawcy mają obowiązek przechowywać w części B akt osobowych pracowników m.in. wnioski o elastyczną organizację pracy związaną z rodzicielstwem.

Niedopłatę składki zdrowotnej można odroczyć lub spłacić w ratach

Roczne rozliczenie może skutkować niedopłatą nawet kilku tysięcy złotych. Jeśli ZUS przychyli się do wniosku o ulgę, przedsiębiorca ureguluje ją bez odsetek i nie będzie traktowany jak dłużnik.

Joanna Kalinowska: System, który podupadł na zdrowiu

Z przyswojeniem absurdów, jakie zafundował nam Polski Ład, ma problem większość księgowych. Kolejnym jest skomplikowane rozliczenie składki zdrowotnej.

Brak współpracy z komornikiem może być kosztowny

Jeśli pracodawca nie dopełnia obowiązków, które ciążą na nim w związku z zajęciem wynagrodzenia pracownika, grozi mu grzywna do 5 tys. zł. Może być ona wielokrotnie powielana.

Rozliczenie składki zdrowotnej na nowych drukach

W deklaracji lub raporcie za kwiecień przedsiębiorcy muszą wykazać roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Należy to zrobić na nowych wzorach formularzy ZUS DRA i ZUS RCA.

Zasiłek macierzyński w nowej wysokości

Stawka świadczenia za pierwsze tygodnie macierzyństwa zależy obecnie od tego, czy ubezpieczona korzysta z urlopu rodzicielskiego i czy złoży wniosek o jego udzielenie w ciągu 21 dni po porodzie.

Za brak wpłat na ZUS odpowiada tylko płatnik

Jeśli firma opłaci zaległe składki w części, którą powinien sfinansować pracownik czy zleceniobiorca, po stronie ubezpieczonego nie powstaje przysporzenie majątkowe stanowiące przychód do opodatkowania.