Joanna Kalinowska

Joanna Kalinowska

Redaktor

Redaktor prowadzący „Kadry i Płace” od 2011 r. Wcześniej redaktor naczelny Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń w Wydawnictwie Infor. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Laureatka nagrody Głównego Inspektora Pracy Salus Publica w 2015 r.

Wiele firm oszczędzi przez najbliższy rok na składce wypadkowej

Od kwietnia 2024 r. zaczął się nowy rok składkowy, w którym płatnicy z ponad połowy grup działalności będą płacić na ubezpieczenie wypadkowe składkę według stopy procentowej niższej od 0,26 do nawet 1,06 proc.

Ze zwolnieniem radnego lepiej poczekać na zgodę rady

Rada gminy nie może podważać stanowiska pracodawcy, że powód zwolnienia radnego nie jest związany z jego mandatem i na to zwolnienie musi wyrazić zgodę. Warto jednak zaczekać na nią przed wręczeniem wypowiedzenia.

To ostatni moment na wniosek członka komisji wyborczej o dni wolne od pracy

Pismo o udzielenie wolnego od pracy w związku z udziałem w pracach komisji wyborczej pracownik powinien złożyć z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Joanna Kalinowska o składce zdrowotnej: tak się kończy zabawa populistów w podatki

Pomysły na zmiany w składce zdrowotnej nie mogą być tematem do politycznej przepychanki. Przyszedł czas na merytoryczną dyskusję, a nie obiecanki i pogłębianie chaosu systemu podatkowego zapoczątkowanego Polskim Ładem.

Kilka wypłat, ale jeden limit składek ZUS

Jeżeli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicę otrzyma w danym miesiącu przychód za okres dłuższy niż miesiąc, najniższej podstawy składek ZUS nie mnoży się odpowiednio do liczby miesięcy pracy.

Ze zwolnieniem chorego pracownika nie należy się spieszyć

Jeśli pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne, to dla pracodawcy najbezpieczniej jest poczekać z decyzją o ewentualnym rozwiązaniu umowy do czasu uprawomocnienia się decyzji ZUS.

Nie do każdej egzekucji nowe zasady

Tylko zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane po 24 marca 2024 r. obejmuje także zasiłki. Nawet jeśli postępowanie egzekucyjne wobec pracownika podjęto wcześniej.

Fiskus i ZUS łatwiej ściągną dług pracownika

Od 25 marca br. na podstawie jednego zajęcia pracodawca będzie musiał dokonywać potrąceń zarówno z wynagrodzenia za pracę, jak i z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Nawet 99 proc. udziałów nie czyni jedynym wspólnikiem

To, że udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest mniejszościowy, nie oznacza automatycznie, że jest wspólnikiem iluzorycznym, a spółka jest jednoosobowa. To, że udziałowiec sp. z o.o. jest mniejszościowy, nie oznacza, że jest wspólnikiem iluzorycznym, a spółka jest jednoosobowa.

Na egzekucję można zabrać mniej zasiłku

Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń zasiłkowych są waloryzowane wraz z emeryturami. To oznacza, że są wyższe od marca. Przy potrąceniach na alimenty kwota wolna będzie wyższa o ok. 82 zł.