fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wymazanie kary dyscyplinarnej policjanta

www.sxc.hu
Po pięciu latach od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego jego wzruszenie nie jest już możliwe. Nawet jeśli sąd uzna, że policjant nie popełnił zarzucanego mu czynu.

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego umożliwia zmianę prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. Przesłanki wznowienia, a więc okoliczności, które uzasadniają przeprowadzenie takiej procedury, wymienia art. 135r ust. 1 ustawy o policji (dalej uop). Zgodnie z tym przepisem postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta może być wznowione, jeżeli:

- dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności, okazały się fałszywe;

- zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku postępowania dyscyplinarnego;

- orzeczenie wydano z naruszeniem obowiązujących przepisów, jeżeli mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

- orzeczenie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione.

Na złożenie wniosku o wznowienie postępowania zainteresowany ma co do zasady 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę do tego wznowienia. Postępowa...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA