fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę bez wpływu na wysokość odszkodowania

123RF
Jeśli strony, wydłużając w umowie okres wypowiedzenia, nie przewidziały odszkodowania z art. 47? kodeksu pracy w wysokości nawiązującej do tego okresu, pracownik może się domagać tylko odszkodowania w maksymalnej wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (II PK 176/14).

Stan faktyczny

Strony ustaliły sześciomiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę, ze skutkiem na koniec kwartału. W umowie nie uzgodniły wysokości potencjalnego odszkodowania za wypowiedzenie tej umowy. W wyniku późniejszej reorganizacji zakładu pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy. Wniósł odwołanie, domagając się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Rozstrzygnięcia sądów

Sąd I instancji orzekł, że wypowiedzenie zostało dokonane z naruszeniem prawa. Zasądził na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, uznając, że brak jest podstaw prawnych do przyznania odszkodowania w wysokości równej okresowi wypowiedzenia pracownika. Apelację od wyroku wniosły obie strony. Sąd II instancji oddalił obie apelacje.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pracownika w zakresie zar...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA