fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ruszą dotacje dla bezrobotnych

Ponad 20 mln zł trafi do pośredników, takich jak instytucje otoczenia biznesu, firmy doradcze, inkubatory przedsiębiorczości, które wydatkują je na usługi eksperckie, przygotowujące zainteresowane osoby do założenia własnego biznesu oraz na jednorazowe dotacje.

W województwie podkarpackim wystartował konkurs do działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" programu regionalnego. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w okresie od 9 do 27 stycznia przyszłego roku. Aplikacje mogą składać wszystkie zainteresowane osoby i instytucje. Wyłączone są jedynie osoby fizyczne, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów.

W praktyce chodzi przede wszystkim o firmy lub instytucje specjalizujące się w udzielaniu porad i świadczeniu usług doradczych związanych z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Takie bowiem projekty będą mogły być realizowane. Chodzi o połączenie usług, dających osobom zaczynającym prowadzić własną firmę podstawową wiedzę w tym zakresie, z przyznaniem jednorazowego grantu oraz ewentualnie wypłatą pomocy pomostowej.

Aby taki projekt przeprowadzić, trzeba mieć ludzi odpowiedzialnych za rekrutację kandydatów na przedsiębiorców, przeprowadzenie szkoleń, dobór narzędzi, instrumentów przydatnych przyszłemu przedsiębiorcy, dopracowanie biznes planów itp. działań. Kto zatem czuje się na siłach i uważa, że ma ku temu kompetencje, może składać wniosek o dofinansowanie (nie dotyczy osób fizycznych). A grupę docelową w takich projektach mogą stanowić wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające któreś z poniższych kryteriów:

- osoby w wieku od 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne.

Dodatkowo odbiorcy pomocy (osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą) muszą mieć miejsce zamieszkania w jednym z następujących powiatów: jasielskim, strzyżowskim brzozowskim, przemyskim (ziemskim), leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim.

Wsparcie nie będzie mogło zostać udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wnioski o dofinansowanie wolno składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie lub w jednym z oddziałów zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu lub w Tarnobrzegu. Więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA