fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wstąpienie do sprawy o zapłatę a zgoda pozwanego

Fotolia.com
- Jestem członkiem zarządu spółki G sp. z o.o., która w toku procesu o zapłatę, nabyła część majątku dzielonej spółki H sp. z o.o. Sprawa o zapłatę dotyczy natomiast wydzielonego majątku spółki H. Czy spółka G wstępuje zatem do procesu w miejsce spółki H (powoda), a jeżeli tak, to czy jest na to potrzebna zgoda pozwanego – pyta pan Julian.

Spółka kapitałowa, a więc m.in. sp. z o.o., może być podzielona na co najmniej dwie spółki kapitałowe, chyba że ta dzielona spółka znajduje się w likwidacji i rozpoczęto już proces podziału jej majątku albo znajduje się ona w upadłości.

Podział ten zaś może nastąpić np. poprzez wydzielenie, tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę już istniejącą bądź nowo zawiązaną.

Czytaj także: Podział spółki poprzez wydzielenie a wstąpienie do procesu o zapłatę

Z chwilą doręczenia pozwu, z kolei, zbycie w toku zawisłej sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania. Nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej.

W świetle powyższego zatem na wstąpienie do procesu w miejsce spółki H (powoda) spółki G niezbędne byłoby uzyskanie zgody pozwanego.

Analiza treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., III CZP 85/16 prowadzi jednak do odmi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA