Anna Borysewicz

Czy nauczyciel pracujący zdalnie ma prawo do pełnej pensji?

Za czas wykonywania pracy zdalnej nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia.

Powrót do pracy po COVID-19 bez żadnych badań

Jeśli pracownik był chory z powodu koronawirusa krócej niż 30 dni, nie musi przechodzić badań kontrolnych. Tym bardziej nie ma podstaw, aby przeszedł badania sanitarno-epidemiologiczne.

Świadectwo pracy w pandemii z informacją o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Wydając świadectwo pracy pracownikowi, który korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19, należy podać tę informację.

Czy pracownik zwolniony z powodu kradzieży może żądać odszkodowania za zakaz konkurencji?

Dochodzenie przez pracownika odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej może być uznane za nadużycie prawa tylko wtedy, gdy jego naganne zachowanie miało związek z zawartą „lojalką".

Koronawirus: powrót do pracy po kwarantannie bez formalności

Pracodawca nie może żądać od pracownika, który odbył kwarantannę, udokumentowania, że jest zdrowy. Może mu jednak zaproponować wykonanie testu na wirusa SARS-CoV-2 na koszt firmy.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu: To samo stanowisko nie oznacza jednakowej pracy

Analiza, czy ma się do czynienia z pracą jednakową, powinna uwzględniać jej jakość i rezultaty.

Uniewinnienie pracownika nie wystarczy, aby uznać naruszenie jego dóbr osobistych

Dyscyplinarnie zwalniając pracownika za popełnienie przestępstwa pracodawca nie narusza jego dóbr osobistych, nawet jeśli sąd go następnie uniewinnił.

Odstąpienie od kary a dyscyplinarka

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z podwładnym, który popełnił przestępstwo na szkodę firmy, nawet gdy sąd odstąpił od wymierzenia mu kary.

Tajemnica przedsiębiorstwa: ciężar dowodu przejdzie na pracownika

Jeżeli pracodawca wykaże przed sądem, że ujawnione informacje stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa, to pracownik musi udowodnić, że nie naruszył tej tajemnicy.

Kryzys nie uzasadnia łamania przepisów o dobie pracowniczej

Tarcza antykryzysowa nie wprowadziła możliwości rozpoczynania pracy dwa razy w tej samej dobie pracowniczej.