fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Konkurs na promocję gospodarczą regionu warmińsko-mazurskiego

Mikołajki z lotu ptaka
Adobe Stock
Urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.4 „Nowe modele biznesowe i ekspansja". Blisko 24 mln zł, które łącznie są do zdobycia, firmy będą mogły przeznaczyć m.in. na przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych.

Ogłoszony aktualnie konkurs dotyczy działania 1.4.1, schemat C „Promocja gospodarcza regionu." Zgodnie z warunkami przyjętymi dla tej części programu regionalnego, wnioski o dofinansowanie mają prawo składać grupy przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, w tym ich porozumienia, sieci, konsorcja oraz instytucje otoczenia biznesu, czyli takie podmioty, które działają na rzecz firm i rozwoju przedsiębiorczości.

Wspierane mają być kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez minimum trzech przedsiębiorców) w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.:

- przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,

- tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,

- kampanie medialne,

- organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Zgodnie z warunkami konkursu, preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji. Oprócz tego oceniane są m.in. takie elementy jak: zasięg działań promocyjnych, ilość przedsiębiorców zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu, kompleksowość promocji gospodarczej (np. ilość wykorzystanych kanałów przekazu informacji o regionie, jego potencjale, możliwościach inwestycyjnych, nawiązania współpracy), poziom wkładu własnego (dodatkowe punkty, jeżeli przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie – wynosi ono 50 proc.). O przyznaniu dofinansowania może także decydować to, w jaki sposób autorzy projektu zdiagnozują potrzeby osób (podmiotów, instytucji), do których projekt jest kierowany i tak go zaprojektują, aby w największym stopniu odpowiadał on na te potrzeby. Docenione zostanie także realizowanie kilku komplementarnych (uzupełniających się) celów.

Regulamin konkurs przewiduje nabór wniosków w okresie od 27 listopada do 28 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj przyszłego roku. Podmioty zainteresowane ubieganiem się o wsparcie mogą znaleźć więcej informacji o naborze, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów, opis kryteriów oceny projektów na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA