fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na budowę szerokopasmowego internetu

123RF
Ponad pół miliarda złotych trafi do firm telekomunikacyjnych, które postawią na rozwój infrastruktury zapewniającej wysoką przepustowość. Nabór wniosków startuje 9 listopada.

Konkurs organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a środki na dofinansowanie projektów pochodzą z działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości". Jest to działanie składające się na program „Polska cyfrowa", którego zadaniem, zgodnie z nazwą, jest rozwój infrastruktury służącej wykorzystywaniu rozwiązań cyfrowych, upowszechnianie takich rozwiązań i ich doskonalenie. Wszystko po to, aby jak najwięcej różnorodnych zadań i spraw, czy to na linii obywatel – urząd, czy przedsiębiorca – urząd, czy też urząd – urząd, dało się rozwiązywać zdalnie, przy użyciu komputerów albo urządzeń mobilnych z dostępem do sieci.

Białe plamy

Jednym z istotnych zadań w tym zakresie jest rozwijanie podstawowej infrastruktury. Wciąż na mapie Polski są bowiem obszary, gdzie dostęp do internetu jest ograniczony, a w niektórych przypadkach niemożliwy. O ile bowiem na obszarach gęsto zaludnionych to firmy komercyjne są zwykle zainteresowane rozwijaniem dobrej jakości sieci i stałym podnoszeniem jej parametrów, to na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, może być to ekonomicznie nieuzasadnione. Biorąc pod uwagę koszt przeprowadzenia inwestycji, okres zwrotu z niej jest po prostu zbyt długi. Nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach nigdy by to nie nastąpiło. Stąd wprowadzony już kilka lat temu pomysł, aby dofinansowywać takie właśnie projekty. Obecnie źródłem ich finansowania jest właśnie wspomniane działanie 1.1 programu „Polska cyfrowa".

Duzi i mali

Zaproszenie do składania aplikacji skierowane jest do wszystkich firm telekomunikacyjnych. Zarówno tych zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorców, jak i do dużych podmiotów. Zgodnie z zasadami konkursu oraz w duchu rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020 (DzU z 2015r., poz. 1466 ze zm.), pomoc finansową można otrzymać na projekty realizowane na terytorium Polski, polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego. Tylko pro forma, ponieważ termin ten na pewno jest znany zainteresowanym przedsiębiorcom, przez sieci NGA należy rozumieć sieci dostępu nowej generacji zgodnie z art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 >patrz ramka.

Rzecz o finansach

Tym, co ma zachęcić przedsiębiorców do budowy lub rozbudowy sieci, jest wysoki poziom dofinansowania. Jak już zostało zauważone, czysto biznesowo budowa zaawansowanych sieci może być na niektórych obszarach nieopłacalna albo koszt świadczonej usługi dostępu musiałby być bardzo wysoki. A to z kolei skutkowałoby zapewne bardzo małym zainteresowaniem ze strony potencjalnych użytkowników. Dlatego właśnie działanie 1.1 przewiduje dofinansowanie nawet do 85 proc. kosztów (kwalifikowanych) projektu (m.in.: koszty inwestycyjne budowy sieci NGA, w tym związane z przebudową i rozbudową podstawowej sieci szerokopasmowej do standardu sieci NGA, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych).

Szczegółowe informacje o tym, co i w jakim zakresie wolno sfinansować z dotacji, zawiera „Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020". Dokument jest dostępny na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tam także znajduje się ogłoszenie o konkursie, jego regulamin oraz kryteria oceny projektów.

Unijna definicja sieci

Zgodnie z art. 2 pkt 138 rozporządzenia nr 651/2014 sieci dostępu nowej generacji (sieci NGA) oznaczają zaawansowane sieci, które posiadają co najmniej następujące cechy:

a) dostarczają w sposób niezawodny usługi o bardzo dużej szybkości przypadającej na abonenta za pomocą światłowodowego łącza dosyłowego (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii), które znajduje się na tyle blisko lokalu użytkownika, aby gwarantować rzeczywistą bardzo wysoką szybkość transmisji,

b) umożliwiają świadczenie szeregu zaawansowanych usług cyfrowych, w tym usług konwergentnych opartych wyłącznie na protokole IP,

c) zapewniają znacznie wyższe szybkości wysyłania (w porównaniu z podstawowymi sieciami szerokopasmowymi).

Na obecnym etapie rozwoju rynku i technologii sieci NGA to:

a) światłowodowe sieci dostępowe (FTTx),

b) zaawansowane unowocześnione sieci kablowe,

c) niektóre zaawansowane bezprzewodowe sieci dostępowe zapewniające w sposób niezawodny wysokie szybkości przypadające na abonenta.

Data naboru

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od dziewiątego listopada b.r. do 29 lutego 2020. Wyniki konkursu powinny być znane w drugim kwartale przyszłego roku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA