fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zmiany dotyczące decyzji środowiskowych

AdobeStock
Stolarnie, wyciągi narciarskie czy produkcja alkoholu etylowego nie będą wymagały decyzji środowiskowej.

Od piątku obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nowe przepisy znoszą obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji. Chodzi m.in. o: instalacje do produkcji kotłów, pojemników z blach oraz betonu, tartaków i stolarni, stacji elektroenergetycznych, instalacji do naprawy sprzętu kolejowego, zakładów przetwarzających alkohol etylowy oraz wytwarzających napoje alkoholowe, stacji paliw gazu sprzężonego.

Najwięcej kontrowersji wywołują uproszczenia przewidziane dla inwestycji narciarskich, w tym budowy wyciągów na terenach do 5 ha w parkach narodowych oraz rezerwatach, bez wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko. Zdaniem ekologów zniszczą one najbardziej cenne przyrodniczo tereny w górach. Wyciągi będą bowiem budowane etapami, tak by zmieścić się w dozwolonych 5 ha.

Nowe przepisy wprowadzają obostrzenia dotyczące hodowli norek. Przewidują, że ocena oddziaływania na środowisko będzie potrzebna dla ferm od 42 tys. sztuk, a nie jak do tej pory – od 84 tys.

Rząd rozszerza także obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej na inwestycje związane z gospodarką odpadami. Dzięki temu urzędnicy będą mogli w decyzji środowiskowej rozstrzygać np. kwestie dotyczące rozwiązań technicznych chroniących środowisko przed możliwym przedostawaniem się do niego substancji niebezpiecznych. Zmiana jest ściśle związana z ubiegłoroczną plagą pożarów.

Nowe rozporządzenie ma uniemożliwić kilkakrotne, niekontrolowane przeprowadzanie rozbudowy lub przebudowy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – bez uzyskania decyzji środowiskowej.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie np. do powiększania zabudowy mieszkaniowej lub usługowej o małe fragmenty, które same w sobie nie wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Taka sytuacja niekiedy doprowadza do niekontrolowanego rozrastania się już istniejących budynków.

Wchodzące w życie rozporządzenie to kolejna już zmiana w przepisach środowiskowych. We wrześniu weszła w życie nowela do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Nowela ustawy zmieniła definicję obszaru, na który oddziałuje przedsięwzięcie. Wprowadziła kryterium odległości, które wyniesie 100 m. Ponadto osoby, które nie z własnej winy nie wzięły udziału w postępowaniu, nie mają prawa do żądania jego wznowienia.

Prawo uczestnictwa w postępowaniach stracili też ci, którzy teraz są ich stronami – jeżeli nie zakończą się one przed wejściem w życie zmian.

Podstawa prawna: nowelizacja z 10 września 2019 r., DzU z 2019 r., poz. 1839

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA