fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zawiadomienie stron o decyzjach środowiskowych w formie publicznego obwieszczenia

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych, to cel nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

24 września wchodzi w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1712). Te inne ustawy, które nowelizacja zmienia to prawo budowlane i prawo ochrony środowiska.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych. W tym celu wprowadza nowe rozwiązania w trzech obszarach: w zakresie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Nowelizacja wprowadza regułę dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć, wedle której, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 (obecnie 20), stosuje się art...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA