Tag: Ochrona Środowiska

Nadchodzi czas biometanu – najważniejsze zmiany

Polski ustawodawca wydaje się coraz mocniej zauważać rosnący potencjał biometanu jako ekologicznego, odnawialnego paliwa, które może wspomóc transformację energetyczną polskiej gospodarki. Świadczą o tym planowane zmiany legislacyjne, mające na celu stworzenie otoczenia prawnego dla prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem czy przesyłaniem biometanu.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

Rząd przyjął: przepisy pomogą walczyć o lepszą jakość powietrza

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa ochrony środowiska oraz innych ustaw. Ma uszczelnić system zarządzania jakością powietrza.

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – nowe otwarcie (1)

Początek 2022 roku przyniósł nowe szanse w sektorze efektywności energetycznej. Jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki publiczne mogą nie ujmować umów o poprawę efektywności energetycznej w długu publicznym.

Nadchodzi czas biometanu – najważniejsze zmiany

Przełom 2021 i 2022 roku to czas nowych, perspektywicznych kierunków zmian dla sektora biometanu - odnawialnego, niekopalnego źródła energii otrzymywanej z biomasy, stanowiącego odpowiedź na zagrożenie związane z emisją gazów cieplarnianych. Dowodem rosnącego zainteresowania polskiego ustawodawcy zwiększeniem jego roli w gospodarce są wdrożone i planowane inicjatywy legislacyjne.

Po co nam zrównoważone inwestowanie?

Jednym z wyznaczników zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie zrównoważonej działalności gospodarczej.

Jak utworzyć park krajobrazowy

Dla władz samorządowych istotne może być zapewnienie ochrony dla cennego przyrodniczo obszaru. Czym cechuje się taka forma ochrony przyrody i jak nadać ją danemu terenowi?

Za uszkodzenie korony drzewa burmistrz nałoży karę

Stan wyższej konieczności to zaistnienie nagłej, niespodziewanej, niedającej się przewidzieć sytuacji, w której zniszczenie drzew jest jedyną możliwością usunięcia lub odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu i życiu czy też mieniu.

Tomasz Pietryga: Mniej energii przyjmiemy z ulgą

W czasie kryzysu energetycznego ekologia nie powinna schodzić na dalszy plan. Trzeba tylko dostosować energooszczędne rozwiązania do bieżących wyzwań.

Przedsiębiorcy apelują o ulgę na zielone inwestycje

Zmniejszenie kosztów prowadzenia biznesu i korzyści dla środowiska – to argumenty za dodatkowym podatkowym odpisem dla firm nabywających energooszczędne urządzenia.