fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

RODO: zmiana w ochronie danych osobowych od 4 maja 2019 r.

AdobeStock
Od 4 maja br. pracodawcy muszą stosować reguły zbierania i przetwarzania danych pracowników i kandydatów zgodne z wymogami nowej ustawy dostosowującej wymagania w tym zakresie do RODO.

Po zmianach wprowadzonych do kodeksu pracy niespełna roku temu w związku z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przyszedł czas na kolejne. Od 4 maja 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DzU poz. 730; dalej: nowelizacja).

Czytaj także:

Natychmiastowe zmiany

W ustawie nie ma przepisów przejściowych, poza trzema drobnymi przypadkami, z których żadna nie dotyczy kwestii pracowniczych. Pracodawcy muszą więc zacząć stosować zmiany niemal z dnia na dzień. Ponieważ projekt nowelizacji w obecnym kształcie był dostępny od listopada 2018 r., część firm śledząca długi proces legislacyjny dostosowała już do niego swoje procesy.

Nowelizacja wprowadza nowe przepisy do ponad 160 aktów prawnych, czym już zyskała w mediach miano Wielkiej Nowelizacji. Gros istotnych zmian pojawi się w kodeksie pracy oraz w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zfśs).

Ważne dla pracodawców

W pierwszy weekend majowy każdy pracodawca powinien być przygotowany do zmian dotyczących m.in.:

? procesów rekrutacyjnych pod kątem zakresu i formy danych zbieranych od kandydatów,

? regulaminu zfśs oraz zasad przyznawania świadczeń z funduszu pod kątem sposobu i formy danych zbieranych od wnioskujących o świadczenie z funduszu,

? zasad prowadzonego w firmie monitoringu wizyjnego, jeżeli obejmuje – choćby pośrednio – pomieszczenia związkowe lub sanitarne, pod kątem wprowadzonych nowelizacją zakazów i dodatkowych wymogów formalnych.

Orzeczenia z poprzedniej firmy

Ustawodawca wprowadził ponadto w art. 229 k.p. zmiany redakcyjne oraz doprecyzowujące zakres orzeczeń lekarskich możliwych do żądania od pracownika przyjmowanego do pracy u nowego pracodawcy. Nowy szef będzie mógł zażądać aktualnego orzeczenia lekarskiego wraz ze skierowaniem na badania wydanym przez poprzedni zakład pracy, co zwalnia taką osobę ze wstępnych badań lekarskich, pod warunkiem że:

- orzeczenie będzie aktualne,

- nowy etat zostanie nawiązany nie później niż 30 dni od rozwiązania / wygaśnięcia poprzedniego,

- orzeczenie dotyczy warunków pracy odpowiadających nowym, z wyłączeniem prac szczególnie niebezpiecznych.

Po spełnieniu tych przesłanek pracodawca będzie mógł przechowywać takie orzeczenie i skierowanie. W przeciwnym przypadku będzie musiał je zwrócić przyjmowanemu do pracy, kierując go jednocześnie na badania wstępne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA