Katarzyna Klimczak

RODO: działalność socjalna oparta po pierwsze na zaufaniu

Pierwszeństwo oświadczeń, pisemne upoważnienia oraz zobowiązania do zachowania tajemnicy – to kwintesencja zmian w ustawie o zfśs.

RODO: Zgoda pełnoprawną podstawą przetwarzania

Nowelizacja wprost potwierdza, że zgoda może stanowić jedną z podstaw prawnych przetwarzania innych danych o kandydacie / etatowcu niż podstawowe (obligatoryjne i fakultatywne) wymienione w art. 22(1) § 1 i 3 k.p.

RODO: Kolejne ograniczenia w firmowym monitoringu

Kamery muszą bezwzględnie zniknąć z sal, w których obradują związki zawodowe. W pomieszczeniach sanitarnych są zaś dopuszczalne za zgodą organizacji lub przedstawicieli pracowników.

RODO: Dane wrażliwie mocniej chronione

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, tzw. danych wrażliwych,na podstawie zgody, będzie dopuszczalne wyłącznie z inicjatywy pracownika.

RODO: zmiana w ochronie danych osobowych od 4 maja 2019 r.

Od 4 maja br. pracodawcy muszą stosować reguły zbierania i przetwarzania danych pracowników i kandydatów zgodne z wymogami nowej ustawy dostosowującej wymagania w tym zakresie do RODO.

Przetwarzanie wizerunku podopiecznych w działalności fundacji

Zgodę na publikację danych osobowych można cofnąć.

Obraźliwy wpis w internecie pod adresem pracodawcy a konsekwencje prawne

Zamieszczenie w internecie obraźliwych treści na temat pracodawcy może mieć konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy, kodeksu cywilnego czy prawa karnego.

Ochrona przedemerytalna pozwoli byłemu prezesowi ponownie objąć stanowisko

Zwolniony członek zarządu, objęty ochroną przedemerytalną, może wrócić do pracy. Ustanie więzi korporacyjnej z osobą z władz spółki nie powoduje automatycznego ustania jej stosunku pracowniczego.