Paulina Grotkowska

Jak pracodawca może się bronić przed nieobecnością pracowników w okresie świąteczno-noworocznym

Urlop na żądanie, lewe zwolnienie lekarskie czy jednodniowa nieobecność – tak próbują wydłużyć sobie wolne niektórzy pracownicy. Szef nie pozostaje w tej sytuacji bezbronny.

Skutki błędnego rozumienia definicji czasu pracy

Błędne rozumienie definicji czasu pracy powoduje, że źle układane grafiki naruszają prawo do odpoczynku lub przewidują zbędne nadgodziny.

PPK: Niejasne zasady przystępowania osób w wieku 55-70 lat

O ile zasady przystępowania osób w wieku 18-54 są jasne, to istnieją liczne wątpliwości co do warunków partycypacji osób w przedziale wiekowym 55-70 lat.

Młodociani pracownicy: 15-latek wykona lekkie prace

Grono pracowników młodocianych jest większe niż w latach poprzednich, bo granicę wieku obniżono z 16 do 15 lat. Takie osoby nie mogą jednak wykonywać każdej pracy.

RODO: działalność socjalna oparta po pierwsze na zaufaniu

Pierwszeństwo oświadczeń, pisemne upoważnienia oraz zobowiązania do zachowania tajemnicy – to kwintesencja zmian w ustawie o zfśs.

RODO: Zgoda pełnoprawną podstawą przetwarzania

Nowelizacja wprost potwierdza, że zgoda może stanowić jedną z podstaw prawnych przetwarzania innych danych o kandydacie / etatowcu niż podstawowe (obligatoryjne i fakultatywne) wymienione w art. 22(1) § 1 i 3 k.p.

RODO: Kolejne ograniczenia w firmowym monitoringu

Kamery muszą bezwzględnie zniknąć z sal, w których obradują związki zawodowe. W pomieszczeniach sanitarnych są zaś dopuszczalne za zgodą organizacji lub przedstawicieli pracowników.

RODO: Dane wrażliwie mocniej chronione

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, tzw. danych wrażliwych,na podstawie zgody, będzie dopuszczalne wyłącznie z inicjatywy pracownika.

RODO: zmiana w ochronie danych osobowych od 4 maja 2019 r.

Od 4 maja br. pracodawcy muszą stosować reguły zbierania i przetwarzania danych pracowników i kandydatów zgodne z wymogami nowej ustawy dostosowującej wymagania w tym zakresie do RODO.

Ujawnianie związku ze współpracownikiem w kodeksie etycznym pracodawcy

W kodeksie etycznym pracodawca może zobowiązywać podwładnych do ujawniania, że pozostają w związku ze współpracownikiem. Ma też prawo przewidzieć możliwe rozwiązania na wypadek, gdyby to wpływało na interesy firmy.