fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Aplikacja ogólna 2016 - egzamin wstępny: testy i odpowiedzi

Do udziału w konkursie przystąpiło 1710 osób.
www.kssip.gov.pl
W środę odbył się pierwszy etap tegorocznego naboru na aplikację ogólną. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury opublikowała pytania testowe i klucz odpowiedzi.

Przypomnijmy, iż nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 440 najlepszych kandydatów. Liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może bowiem przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną (w bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 220 miejsc na tę aplikację).

Do udziału w konkursie przystąpiło 1710 osób. Ze wstępnych badań statystycznych sporządzonych w Krajowej Szkole wynika, że ponad dwustu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (226). Z kolei co najmniej stu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (169), Uniwersytetu Wrocławskiego (164), Uniwersytetu Warszawskiego (135), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (118), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (101) i Uniwersytetu Łódzkiego (100). Natomiast poniżej stu kandydatów ukończyło m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (92), Uniwersytet Gdański (80), Uniwersytet Szczeciński (75), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (70), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (65) i Uniwersytet w Białymstoku (61).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. 589 kandydatów urodziło się w 1992 r., 414 w 1991 r., 255 w 1990 r., 131 w 1989 r., a 109 w 1988 r. Najmłodsi kandydaci urodzili się w 1993 r. (15), a najstarszy w 1968 r.

Drugi etap konkursu, polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych, odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. w Warszawie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego.

220 aplikantów VIII rocznika aplikacji ogólnej rozpocznie szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 30 stycznia 2017 r. Aplikacja potrwa 12 miesięcy. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego (bez konieczności odbywania stażu asystenckiego) i asystenta prokuratury. Spośród absolwentów aplikacji ogólnej rekrutować się będą aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Pytania i odpowiedzi z I etapu testu na aplikację ogólną 2016 można znaleźć tutaj:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/doc20161027135541.pdf

Klucz odpowiedzi:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/doc20161028090712.pdf

Źródło: rp.pl, KSSiP
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA