fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Decyzja administracyjna musi zostać podpisana

AdobeStock
Podpis pod rozstrzygnięciem musi być własnoręczny. Nie musi być jednak czytelny.

Podpis na decyzji administracyjnej nie obejmuje pełnego nazwiska osoby, która ją podpisała. Czy wpływa to na ważność tej decyzji?

Nie.

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 8 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) decyzja powinna zawierać m.in. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny.

Czytaj także: Niepodpisana decyzja jest tylko projektem

W orzecznictwie podnosi się, że pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzji są decyzjami, mimo nieposiadania w pełni formy z art. 107 § 1 k.p.a., jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych dla zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów zalicza się: oznaczenie organu wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ.

Brak...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA