ZUS potwierdza to, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” już 2 lutego. Jeśli sprzedamy firmowy majątek (samochód, maszyny, lokal) w czasie zawieszenia biznesu, nie musimy płacić składki zdrowotnej.

Przypomnijmy, że zgodnie z Polskim Ładem składka zdrowotna jest obecnie liczona od dochodu z działalności gospodarczej. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy są na skali albo liniowym PIT. Żeby ten dochód wyliczyć, trzeba od przychodu odjąć koszty. Można go też pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów).

Przedsiębiorcy na skali podatkowej płacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. dochodu. Na liniowym podatku składka wynosi 4,9 proc.

Składkę zdrowotną liczymy jednak nie tylko od dochodów z podstawowej działalności, np. sprzedaży towarów czy wykonywania usług. Także np. od zbycia firmowego majątku.

O rozliczenie takich transakcji zapytał przedsiębiorca, który już ćwierć wieku prowadzi działalność handlową. W tym roku zawiesił biznes. Zamierza sprzedać firmowe środki trwałe – lokal, samochód, urządzenia chłodnicze. Twierdzi, że te transakcje nie mają wpływu na podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

ZUS przyznał mu rację. Powołał się na art. 81 ust. 2zd ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynika z niego, że przy liczeniu dochodu na potrzeby składki zdrowotnej nie uwzględnia się przychodów uzyskanych podczas zawieszenia działalności. Z tego wniosek, że jeśli przedsiębiorca sprzeda w tym czasie firmowy majątek, to nie będzie musiał płacić od niego składki (interpretacja nr WPI/200000/43/308/2022).

Przypomnijmy, że na przerwę w prowadzeniu działalności pozwala art. 22 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Natomiast z art. 25 ustawy wynika, że w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie wolno jej wykonywać i osiągać bieżących przychodów. Wolno jednak zbywać środki trwałe i wyposażenie. Nie ma więc przeszkód, aby podczas przerwy w prowadzeniu firmy pozbyć się jej majątku.

Do zawieszenia biznesu potrzebny jest wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zawieszenie musi trwać przynajmniej 30 dni (inaczej jest w lutym).

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia jednak z obowiązku opodatkowania sprzedanych w tym czasie środków trwałych.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Czytaj więcej

Jest sposób na składkę przy sprzedaży majątku - zawiesić biznes