Zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Zbliżający się koniec roku, to dla wielu jednostek czas sporządzania sprawozdań finansowych za mijający okres. Dlatego warto przypomnieć zasady, które osoby przygotowujące sprawozdania muszą pamiętać i stosować. Nie są one ustalone zwyczajowo, lecz wynikają z przepisów prawa.

Publikacja: 06.12.2022 23:22

Zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Foto: Adobe Stock

Na początku należy wspomnieć, że sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową i wyniki finansowe danej jednostki gospodarczej jako całości, dotyczący roku obrachunkowego i sporządzany na dzień bilansowy. Składa się ono z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a w zależności od rodzaju i wielkości jednostki może być rozszerzone m.in. o zestawienie zmian w kapitale własnym czy rachunek przepływów pieniężnych, co szczegółowo zostało opisane w art. 45 ustawy o rachunkowości (dalej uor). Jest ono bogatym źródłem informacji dla interesariuszy zarówno z zewnątrz (np. banki, dostawcy, konkurencja), jak i dla tych wewnątrz jednostki (np. pracownicy, kierownictwo), gdyż poza danymi liczbowymi zawiera też opisy zawierające informacje uzupełniające, zgodnie z uszczegółowieniem wymaganym przez ustawę o rachunkowości dla różnych jednostek.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości