Delegacja przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Współpracy Międzynarodowej oraz organu nadzoru audytowego z Egiptu przebywała w Polsce od 29 listopada do 2 grudnia 2016 r. na zaproszenie Komisji Nadzoru Audytowego.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu Wzmacnianie zawodu biegłego rewidenta i księgowego w Egipcie. W związku z planowaną reformą egipskiego prawa w obszarze rachunkowości i audytu eksperci z tego kraju spotykają się z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za nadzór publiczny oraz organizacji zrzeszających biegłych rewidentów i księgowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Do tej pory Egipcjanie zapoznali się z zasadami ich funkcjonowania w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji i Niemczech.

Podczas wizyty w Ministerstwie Finansów goście z Bliskiego Wschodu rozmawiali o ogólnym systemie rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce oraz o obecnych i planowanych regulacjach w zakresie audytu, nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. Delegacja odwiedziła też Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, gdzie poznała strukturę organizacyjną obu instytucji i zakres ich działania.

Komisja Nadzoru Audytowego, której członków powołuje Minister Finansów, sprawuje w Polsce od 2009 r. nadzór nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz ich samorządem – Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Obsługę KNA zapewnia Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF.