SN uwzględnił kasację Prezesa UOKiK ws. zmowy cenowej na rynku sprzętu i akcesoriów rowerowych

Prezes UOKiK może ukarać finansowo nieuczciwych przedsiębiorców za zmowę cenową bez konieczności udowadniania, że ich nielegalne porozumienie faktycznie odniosło antykonkurencyjny skutek - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2018 r.

Publikacja: 06.12.2019 13:09

SN uwzględnił kasację Prezesa UOKiK ws. zmowy cenowej na rynku sprzętu i akcesoriów rowerowych

Foto: 123RF

Wyrok SA dotyczył wertykalnego porozumienia cenowego na krajowym rynku detalicznej sprzedaży sprzętu i akcesoriów rowerowych. W 2014 r. Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Ski Team zajmująca się hurtową dystrybucją takiego towaru, narzucała współpracującym dystrybutorom produktów marki CUBE minimalne detaliczne ceny odsprzedaży. Nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 45 017,91 zł.

Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  a ten uchylił decyzję Prezesa UOKiK. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2018 r. oddalał apelację Prezesa UOKiK od wyroku SOKiK. Sąd uznał, że Prezes UOKiK może nałożyć karę za porozumienie cenowe tylko wtedy, gdy wykaże, że wywarło ono skutek w postaci zakłócenia konkurencji oraz jeśli ustali szczegółowe wielkości udziałów poszczególnych uczestników porozumienia w rynku właściwym.

W dzisiejszym wyroku Sąd Najwyższy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Podkreślił, że z wykładni językowej art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.) wynika, iż zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.

- Posłużenie się spójnikiem „lub" oznacza, że sklasyfikowanie określonego porozumienia jako mającego antykonkurencyjny cel (a należy to badać w pierwszej kolejności) przesądza o naruszeniu wymienionego zakazu i zwalnia z wymogu udowodnienia antykonkurencyjnego skutku tego porozumienia. Jeżeli Prezes UOKiK ustalił, że porozumienie polegające na ustalaniu i egzekwowaniu minimalnych cen odsprzedaży miało cel jednoznacznie antykonkurencyjny, to – z uwagi na wyłączenie w analizowanej sprawie możliwości zastosowania art. 7 u.o.k.k. – nie ma konieczności dokonania szczegółowych ustaleń w zakresie pozycji poszczególnych uczestników porozumienia - stwierdził SN.

Zaznaczył, że sądy obu instancji ustaliły, iż istnienie porozumienia nie budziło wątpliwości. Początkowo spółka w umowach z dystrybutorami zawierała klauzule zobowiązujące dystrybutorów do przestrzegania wysokości detalicznych cen odsprzedaży. Później narzucanie cen odbywało się kanałami nieformalnymi (mailowo lub telefonicznie), co potwierdziły zeznania przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu oraz pozyskana od nich przez UOKiK korespondencja elektroniczna.

- Nie ma przy tym znaczenia, że część przedsiębiorców zeznało, że nie podporządkowywało się cenom narzucanym przez powodową spółkę – wystarczające są, zgromadzone przez regulatora dowody potwierdzające, że pozostali przedsiębiorcy, pod presją powoda, dostosowywali ceny do oczekiwanego minimum - uznał SN.

Sprawa zostanie przekazana Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

sygn. akt I NSK 1/19

Wyrok SA dotyczył wertykalnego porozumienia cenowego na krajowym rynku detalicznej sprzedaży sprzętu i akcesoriów rowerowych. W 2014 r. Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Ski Team zajmująca się hurtową dystrybucją takiego towaru, narzucała współpracującym dystrybutorom produktów marki CUBE minimalne detaliczne ceny odsprzedaży. Nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 45 017,91 zł.

Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  a ten uchylił decyzję Prezesa UOKiK. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2018 r. oddalał apelację Prezesa UOKiK od wyroku SOKiK. Sąd uznał, że Prezes UOKiK może nałożyć karę za porozumienie cenowe tylko wtedy, gdy wykaże, że wywarło ono skutek w postaci zakłócenia konkurencji oraz jeśli ustali szczegółowe wielkości udziałów poszczególnych uczestników porozumienia w rynku właściwym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości