Uprawnienia takie miałby zyskać akredytowany przez Prezesa UODO podmiot monitorujący przestrzeganie kodeksu postępowania.

- Proponowane rozwiązanie umożliwiłoby prowadzenie przez taki podmiot monitorujący efektywnego nadzoru przestrzegania Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe, którym objęta będzie działalność krajowych banków i rejestrów kredytowych zrzeszonych w Związku Banków Polskich - wyjaśnia PUODO.

Kodeksy postępowania mają pomóc administratorom lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe, zrzeszonym w organizacjach sektorowych, we właściwym stosowaniu przepisów RODO oraz przepisów krajowych. Podmiot monitorujący odpowiada za nadzorowanie przestrzegania zawartych w kodeksie postępowania przepisów, w tym ocenia zdolność aplikanta do stosowania kodeksu czy rozpatruje skargi na naruszanie kodeksu. W związku z tym, podmiot monitorujący musi mieć dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez członków, którzy podlegają jego nadzorowi.

- Rozszerzenie w Prawie bankowym katalogu podmiotów , którym banki są zobowiązane udostępnić tajemnicę bankową pozwoli podmiotowi monitorującemu skutecznie nadzorować członków kodeksu postępowania, podobnie jak czyni to organ ds. ochrony danych osobowych wobec uczestników sektora finansowego - uważa PUODO.