W artykule pt.: "Kara UODO dla Bisnode utrzymana przez sąd administracyjny" opublikowanym 13 grudnia 2019 r. w serwisie rp.pl oraz wydaniu tradycyjnym, znalazły się nieprawdziwe wiadomości dotyczące utrzymania przez sąd administracyjny kary nałożonej na Bisnode przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Nieprawdą jest, że sąd administracyjny utrzymał karę nałożoną przez PUODO. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił bowiem zaskarżoną decyzję m. in. w części nakładającej na Bisnode administracyjną karę pieniężną. W związku z tym niezgodna z prawdą jest również podana w artykule wiadomość, iż UODO prawidłowo nałożył karę, podczas gdy decyzja organu w tym zakresie została uchylona.

Niewłaściwa jest ponadto informacja, iż przedmiotowy wyrok WSA wydany został w dniu 11 grudnia 2020 r., bowiem miało to miejsce 11 grudnia 2019 r.