Jak czytamy na portalu, o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez SN wystąpił Sąd Okręgowy w Olsztynie. Ma on wątpliwości, w jaki sposób należy rozumieć "przeważającą działalność", o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Przywołany przepis pozwala na handel w niedziele w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych.

Czytaj także: Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

- Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy wystarczy aby przedsiębiorca prowadził przeważającą działalność polegającą na handlu jednym z wymienionych produktów, np. samymi biletami komunikacji miejskiej, czy może owa przeważająca działalność powinna polegać na handlu wszystkimi rodzajami asortymentu wskazanymi w przywołanym przepisie - wyjaśnia portal wiadomoscihandlowe.pl.

Będzie to pierwszy przypadek, kiedy Sąd Najwyższy zajmie się ustawą wprowadzającą zakaz handlu w niedziele.

Dotychczas spory rozstrzygały sądy niższych instancji, m.in. Sąd Rejonowy w Bartoszycach.

Czytaj także: Niedziele wolne od handlu w 2018 r.