W ogłoszonej w piątek nowej tarczy finansowej rząd przewidział cztery formy wsparcia dla uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii Covid-19.

Pierwszą formą jest dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z branży turystycznej. Po 2 tys. zł otrzymają pracownicy hoteli i innych obiektów noclegowych, w tym kempingów, a także firm będących agencjami turystycznymi i organizatorami turystyki. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodów uzyskanych w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski w tej sprawie można składać do 31 marca do wojewódzkich urzędów pracy.

Czytaj także: Pomoc dla biznesu z tarczy 2.0 - trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z 45 branż

Wprowadzono też wypłatę ponownego postojowego dla przedsiębiorców z niektórych branż. Jednokrotne postojowe przysługuje przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych, a także sprzedawcom na straganach i targowiskach. Dwukrotne postojowe obejmuje nieco więcej grup biznesu, w tym przewóz osób, hotele, gastronomię, branżę filmową, fotograficzną, turystyczną, targową, edukacyjną, uzdrowiska i sanatoria oraz różne formy działalności rozrywkowej, a także obiekty sportowe. Tu też przyjęto 40-proc. spadek przychodów jako kryterium przyznania świadczenia.

Starosta powiatowy będzie mógł przyznać jednorazową dotację z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów prowadzenia biznesu dla małych i mikroprzedsiębiorców. Podstawą będzie złożenie odpowiedniego wniosku i wykazanie 40-proc. spadku przychodów. Dotyczy to branż wskazanych w rozporządzeniu, w tym turystycznej, rozrywkowej i gastronomicznej.

Czwartą formą pomocy są zwolnienia ze składek ZUS. Sprzedawcy detaliczni odzieży oraz sprzedawcy straganowi i targowiskowi będą mogli uzyskać tę ulgę za styczeń 2021 r., a pozostali wymienieni w rozporządzeniu – za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

W osobnym rozporządzeniu rząd zwolnił z obowiązku odbywania kwarantanny osoby przyjeżdżające do Polski, które wykażą się negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Dopuścił też korzystanie z hoteli m.in. przez sędziów sportowych i dziennikarzy pracujących poza miejscem zamieszkania.

Podstawa prawna: rozporządzenia Rady Ministrów z 19 i 22 stycznia, DzU poz. 152 i 153